Till: Elever i Roslagsskolan samt andra högstadier

Distansundervisning i Högstadieskolor i Norrtälje kommun

Skriv under ditt namn för att få Norrtälje kommun att inse hur dumt det är att elever som går i högstadiet som lika mycket kan påverkas och även dö som en vuxen eller åldring under denna pandemi.

Varför är det viktigt?

För att vi måste ta avstånd från varandra så vi kan minska smittan och avstå från att bli smittade och smitta andra. I skolorna sitter folk i närheten utav varandra och skolorna inte följer samma restriktioner som man annars måste göra utanför vilket är helt sinnessjukt. Såsom att man får inte blanda familjer samt man får bara va maximalt antal i en lokal.

FOLKS LIV GÅR FÖRE ALLT ANNAT!

Norrtälje, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL