Hoppa till huvudinnehåll

Till: Myndigheten för stöd till trossamfund

Dra in det årliga stödet till trossamfundet Jehovas Vittnen -bryter mot mänskliga rättigheter

Att med omedelbar verkan dra in det årliga stödet till trossamfundet Jehovas Vittnen som INTE följer de mänskliga rättigheterna.
Samfundet låter inte barn och ungdomar under 18år välja sin religion fritt, eftersom om dem som döpta medlemmar väljer att lämna sin religion blir utesluten. Uteslutning inom Jehovas Vittnen är som att dödförklara sitt barn. Församlingen inklusive ens föräldrar försätter individen i en isolation där inga talar till en, ingen umgås med en, ingen hälsar på en om man råkar mötas i stan. Detta är en press och tortyrredskap som skall få barn och ungdomar att komma tillbaka anser församlingen. Barnen som ofta också tror på det som lärs ut men inte vill leva efter religionens direktiv beskyller sig själv och tror att de kommer att dö i en snar Harmageddon. Detta skadar barns psyke. I vissa fall slängs ungdomen ut på gatan så fort de fyllt 18 för att föräldrarna inte vill ha med de att göra. Ännu mer trauma! Trauman som ofta utlöser ännu fler psykiska problem som självskadebeteende eller i västa fall självmord eller massmod liknanden den i Hamburg februari 2023.
Enl de mänskliga rättigheterna har alla rätt att byta religion. Barn är oskyddade i JW miljön och faller ofta offer.

Därför anser vi att Jehovas Vittnen inte uppfyller de krav det ställs på de som skall får den årliga stödet för samfund.
Samma fråga har väckts i Norge och där det just nu pågår en tvist om detta skall dras in permanent eller inte. Kanada är också ett land där man tar upp frågan och fler länder håller på att se över synen.

Varför är det viktigt?

För att visa att vi vill skydda barnens rättigheter genom att inte ge bidraget till organisationer som inte följer FN´s mänskliga rättigheter.
Alla andra religioner tillåter att man får lämna utan att man straffar medlemmar för att de lämnar. I Jehovas Vittnens fall straffar man alla, inkl oskyldiga barn och ungdomar om man är döpt medlem men beslutar sig för att vilja lämna.
En uteslutning innebär en total isolation ifrån ens föräldrar och vänner i församlingen. Jehovas Vittnen drillas till att inte ha vänner från "världen" för de kan påverka en negativt. Därför har de flesta ungdomar som växer upp som JV bara vänner i församlingarna. Där har man många vänner i alla åldrar. Man förlorar allt detta i ett slag om man beslutar att man inte längre vill tro på vad religionen lär ut. Ofta måste föräldrar tolerera att ens barn bor hemma tills de är myndiga men efter det uppmanas de att flytta hur som helst om de inte vill vända tillbaka till tron. Man utöver utpressning för att få de tillbaka i fållan. Dessa ungdomar lider enormt och får svåra psykiska problem. Läs mer om isolation.
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-04-04 17:27:06 +0200

10 underskrifter nådda