Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms kommunpolitiker

Drogfritt barnvänligt Kungsholmen

Drogfritt barnvänligt Kungsholmen

1. Flytta sprutbytet från S:t Görans Sjukhus till mindre barn- och förskoletätt område

2. Flytta Stadsmissionen på Fleminggatan till mindre barn- och förskoletätt område

Varför är det viktigt?

Idag samlas och uppehåller sig dagligen mängder av missbrukare i S:t Göransparken och Stadshagen. De använder tunga droger öppet bredvid lekparker, många av dem beter sig ofta aggressivt och de sprider oskyddade använda kanyler och annat redskap för missbrukare kring sig i parkgräs och i direkt närhet till lekparker.

Väktare och poliser får ständigt rycka ut till parkerna, och samtal med dem bekräftar att problemen ökar - något som vi som bor i området också märkt. Lokaliseringen av sprutbyte och stadsmission för missbrukare är helt otidsenlig och oförenlig med det idag barntäta Kungsholmen. Det är särskilt kritiskt för det stora området kring S:t Göransparken, där också många förskolor och skolor finns. Tillsammans bildar sprututlämningen + stadsmissionen + S:t Göransparken + skogspartiet mot Igeldammsgatan en fri och öppen drogzon som stora grupper av missbrukare använder som sitt eget Kristiania. Öppet och ogenerat, bland lekplatser och förskolor som ligger mitt i och kring området.

Att flytta de i sig humant viktiga sprutbyte- och stadsmissionsfunktionerna, skulle möjliggöra ett grundläggande tryggt, familjevänligt, levande och progressivt Kungsholmen - dit människor, butiker och företag vill söka sig och utvecklas i.

Kungsholmen, Stockholm, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • I think these people deserve to have a safe space like they have in other countries. They should not hide in the parks and risk of overdose. If the government decided to have needle exchange centre in the town, they should take care of the outcome too.
  • DROGFRITT BARNVÄNLIGT KUNGSHOLMEN
  • Jag har bott i området sedan 2005 och det har blivit värre och värre och nu sedan vi fick barn och de säkerligen kommer röra sig ute i nämnda parkmiljöer, då vill jag självklart inte att de ska riskera att skada sig på dessa sprutor. Vår hund har många gånger varit nära att sätta ned arslet på sprutor liggandes i diverse buskage men har hunnit dra undan honom. Sprutor kommer man aldrig ifrån då missbrukare rör sig i hela staden men jag instämmer med övrig kör: Flytta!

Uppdateringar

2020-10-07 23:29:33 +0200

Här kan ni läsa det öppna brevet till politiker som uppföljning på uppropet: https://www.facebook.com/DrogfrittKungsholmen/

2020-09-28 21:40:39 +0200

Länkar till en del artiklar som har uppmärksammat vårt upprop:

https://mitti.se/nyheter/upprop-drogfritt-kungsholmen/?view=app

https://mitti.se/nyheter/sprututbyte-rasmus-jonlund/?view=app

https://mitti.se/nyheter/toppolitikerna-sprututbytet-losningen/?omrade=kungsholmen&view=app

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/boende-samlar-namn-mot-sprutbyte-pa-kungsholmen/reptig!RhfUMPXPdKq0XkgqMkQOeA/

https://sverigesradio.se/artikel/7542024

2020-09-28 21:39:27 +0200

Flera lokaltidningar har nu skrivit om vårt engagemang samt involverat kommunpolitiker, den verksamhetsansvarige för sprututbytet och polisens talesman. Vi anser inte att de ansvariga har bemött vårt budskap, istället har de defensivt försvarat att den nuvarande lösningen är motiverad ur ett vårdperspektiv. De missar eller förstår inte systemeffekten av samlokalisering av sprututbytet, missbrukarhärbärget, metadonkliniken samt grönområden. De bemöter inte heller den direkta säkerhetsfaran för barn, boende och småföretag som är lokaliserade i området. Därför har vi bestämt oss för att skriva ett öppet brev som vi vill dela i sociala medier samt skicka till politikerna. I detta brev bemöter vi en del av den kritiken som vi har fått samt lägger fram 4 konkreta förslag som vi menar alla är bättre än den nuvarande lösningen. Stort tack för ert tålamod, vi gör vårt yttersta för att pusha för en utredning som denna allvarliga situation kräver.

2020-08-26 09:38:00 +0200

Hej! Radio P4 samt Mitt i Stockholm har fått reda på vårt upprop. P4 Stockholm gjorde en intervju för några dagar sedan. De kontaktar nu berörda instanser och gör ett reportage som sänds på fredag eller måndag, och sedan en panel med politiker. Mitt i kommer vi att träffa nästa vecka för att berätta mera om situationen och hur vi tänker. Stort TACK alla som skrivit på och delat sina synpunkter. Det är en svår fråga med många perspektiv. Fortsätt gärna sprida namninsamlingen så vi blir fler och kan göra våra röster hörda, för ett säkert och tryggt Kungsholmen. Sedan kommer vi bakom uppropet att ta kontakt med politiker för att få igång ett arbete för en lämpligare placering av sprututlämning och missbrukarhärbärge 🙏🏻

2020-08-09 14:55:17 +0200

100 underskrifter nådda

2020-08-08 14:55:46 +0200

50 underskrifter nådda

2020-08-07 23:51:26 +0200

25 underskrifter nådda

2020-08-07 22:28:13 +0200

10 underskrifter nådda