Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret

Expropriera Drottningholmsvägen 78

Vapenfanan förvaltning AB följer inte reglerna. Bedriver olovlig hotellverksamhet genom olika kryphål för att kringgå regler. Stockholms stad borde ta tillbaka fastigheten från dem och hyra ut till permanenta hyresgäster.

Varför är det viktigt?

Bostadskrisen i allmänhet är ett faktum. I synnerhet i Stockholm där man dagligen kan läsa om de som tvingas bo hemma hos sina föräldrar en bit efter de fyllt 30.

I en sådan kris kan vi inte ha massa skurkföretag som köper upp fastigheter och hyr ut till turister trots att det tydligt står i detaljplanen att de inte får göra det.

Som det ser ut nu kommer de KANSKE få någon form av böter. Men skriv under om du tycker att staden borde ta tillbaka huset och hyra ut det till folk som köat åratal för en lägenhet.

Läs mer: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/tomstallt-hyreshus-anvands-som-hotell/repsks!C1wTqZUNvRiAxMG3TiVSA/?fbclid=IwAR0Kefayu0tjcLXHjJgvF9Pdu10jWGUPpLtNWRPKr9NiD7CChXwQ7PsQD0o

Drottningholmsvägen 78, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-11-22 18:08:07 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-21 12:38:35 +0100

10 underskrifter nådda