Hoppa till huvudinnehåll

Till: Trafikkontoret Stockholms stad

Fixa övergångsställe vid Munstycksvägen/Tobaksvägen

Trafikkontoret ville inte ha något övergångsställe, men efter sommaren visade det sig att de anlägger en asfalterad gångväg på andra sidan Munstycksvägen ända fram till skolan.

Det blev ett svar på vår kampanj som majoriteten av de som svarade på enkäten var nöjda med! Namninsamlingen avslutas härmed men trafiksäkerhet kommer vi behöva jobba med fler gånger.

Denna korsning i Hökarängen är hundratals barns skolväg, och ändå saknas fortfarande ett övergångsställe.

Ett övergångsställe skulle minska farten på bilarna och göra hela skolvägen säkrare.

Lite mindre frihet åt bilarna, men mycket mer trygghet åt skolbarnen som går eller cyklar.

Varför är det viktigt?

För att vi ska ha en stad där så många som möjligt kan gå eller cykla till skolan så är säkerheten A och O.

Övergångsställen är absolut minimum för att trygga skolvägen.

Hökarängen, Farsta distrikt, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-09-30 16:10:37 +0200

Majoriteten av de som svarade på en enkät var nöjda med att Munstycksvägen nu får en gångbana på andra sidan gatan.

2022-09-30 16:09:48 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 223 underskrifter

2022-06-23 14:29:06 +0200

Nu ligger artikeln i Mitti uppe! https://www.mitti.se/nyheter/de-kraver-overgangsstalle-pa-barnens-skolvag/repvfn!NuU3jKHL5gbq3uIM1wu@g/

2022-06-01 10:48:31 +0200

Nu är namninsamlingen inlämnad med 150 namn! Men fortsätt att skriva under, för kampanjen är inte klar förrän övergångsstället är på plats.

2022-05-18 08:45:10 +0200

https://skiftet.org/app/uploads/2022/05/IMG_0474-scaled.jpg

2022-05-18 08:43:57 +0200

Tack för stödet! Tänker lämna in den till Trafikkontoret innan skolavslutningen, kanske skriver till Mitti. Sen får vi fundera på nästa steg om de nekar.

2022-05-11 19:03:29 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-10 22:26:05 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-10 20:58:36 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-10 20:16:18 +0200

10 underskrifter nådda