Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolminister Lina Axelsson Kihlblom -Utbildningsdepartementet

Folkomrösta om den orättvisa skolpengen!

Bästa Skolminister Lina,
-tack för att du hör på oss och vår önskan..
Den orättvisa skolpengen dränerar kommunerna och de kommunala skolorna på pengar.
Det behövs folkbildning för att alla ska förstå vad den ”likvärdiga” finansieringen av skolan ställer till med för den kommunala skolan.
När friskolereformen sjösattes fick fristående skolor 85 % av den kommunala skolans skolpeng. Några år senare bestämdes att friskolor skulle ha rätt till samma skolpeng som de kommunala skolorna.
Konsekvensen blir en underfinansiering av den kommunala skolan och en överfinansiering av friskolorna. Kommunen har ett större uppdrag än friskolorna och det är därför orättvist med lika stor skolpeng.
Kommunen måste nämligen garantera att alla som flyttar till kommunen har en skola att gå till samt att det finns en beredskap för att ta emot elever från friskolor som går i konkurs. Kommunen får inte säga att det är fullt i de kommunala skolorna. Att ha en sådan överkapacitet i organisationen kostar pengar.
Dessutom måste kommunens organisation anpassas efter upp- och nedgångar i elevantal. När elevantalet går upp måste nya skolor byggas som är dyra i drift vilket ger överkapacitet på lokaler när elevantalet går ner.
En friskola som väljer ett elevantal och anpassar sin organisation efter det elevantalet har inte de problemen och heller inte de extra kostnaderna för varierande elevantal.
När en kommunal skola mister elever och sin skolpeng, men står kvar med oförändrade kostnader, så har kommunen två val: antingen avskedar man lärare, eller andra viktiga funktioner som skolpsykolog, elevhälsa, extralärare som ska stödja elever med inlärningssvårigheter. Eller så överskrider man budgeten och ger mer pengar till den kommunala skolan. Nuvarande lagstiftning säger då att kommunen måste ge samma ökad ersättning till friskolan, trots att denna inte har någon brist på pengar!
Det är ett lysande affärskoncept för friskolekoncernerna. Extra pengar när den kommunala skolan har brist på pengar. En överkompensation som kan förvandlas till vinstutdelningar till aktieägarna!
I takt med att den kommunala skolan dräneras på pengar och tappar i kvalitet, så flyr den välutbildade medelklassen den kommunala skolan och sätter sina barn i friskola. Den onda cirkeln fortsätter och bidrar till en segregation grundad på klasstillhörighet.
Precis som de fattigaste och eländigaste dumpas i bostäder (Social housing) runt om i Europa, kommer de fattigaste och ”besvärligaste” barnen att dumpas i eländiga kommunala skolor, utan resurser till mer än det nödvändigaste. Där kommer barnen att få lära sig läsa, skriva, och räkna tillräckligt bra för att få ”enkla jobb”. Segregationen är fullbordad.
Vi kräver en folkomröstning om den orättvisa skolpengen.
Vi kräver en återgång till 85% av den kommunala skolpengen för friskolorna.
Vi kräver en förändring av lagstiftningen som idag säger att friskolorna ska kompenseras med samma extra skolpeng som den kommunala skolan får när den har resursbrist, trots att friskolan har lägre kostnader.

Varför är det viktigt?

Titta på och förstå det här!
När en kommunal skola mister elever och sin skolpeng, men står kvar med oförändrade kostnader, så har kommunen två val: antingen avskedar man lärare, eller andra viktiga funktioner som skolpsykolog, elevhälsa, extralärare som ska stödja elever med inlärningssvårigheter. Eller så överskrider man budgeten och ger mer pengar till den kommunala skolan. Nuvarande lagstiftning säger då att kommunen måste ge samma ökad ersättning till friskolan, trots att denna inte har någon brist på pengar!
Det är ett lysande affärskoncept för friskolekoncernerna. Extra pengar när den kommunala skolan har brist på pengar. En överkompensation som kan förvandlas till vinstutdelningar till aktieägarna!

Precis som de fattigaste och eländigaste dumpas i bostäder (Social housing) runt om i Europa, kommer de fattigaste och ”besvärligaste” barnen att dumpas i eländiga kommunala skolor, utan resurser till mer än det nödvändigaste. Där kommer barnen att få lära sig läsa, skriva, och räkna tillräckligt bra för att få ”enkla jobb”. Segregationen är fullbordad.

Uppdateringar

2022-02-01 22:26:56 +0100

100 underskrifter nådda

2022-02-01 12:50:21 +0100

50 underskrifter nådda

2022-02-01 09:17:47 +0100

25 underskrifter nådda

2022-02-01 06:37:45 +0100

10 underskrifter nådda