Hoppa till huvudinnehåll

Till: Miljöpolitiska talespersoner för riksdagspartierna

Vi vill ha fler vargar i Sverige!

En stor majoritet av svenska folket är positiva till varg. Vi ser med både förvåning och stor oro på hur ekonomiskt starka lobbyorganisationer försöker förminska vargens lagstadgade skydd. Det räcker nu, låt vargarna bli fler!

Varför är det viktigt?

I samtliga län i Sverige är majoriteten av de boende positiva till varg, över hela landet är det hela 69 procent.

Vargen har en viktig positiv roll i ekosystemen om de tillåts bli tillräckligt många. Idag har vargstammen problem med inavel på grund av att de är så få och isolerade. Fler vargar skulle gynna andra arter som kungsörn, järv och duvhök. Fler vargar ger funktionella ekosystem där rovdjuren tillåts påverka bytesdjuren så som skett under årmiljoner av evolution.

Vargen är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige. Arten har ett speciellt skydd i EU:s art- och habitatdirektiv och Sverige är idag sämst i EU på att ta hand om våra vargar. Tyskland har fyra-fem gånger så många som Sverige på en lite mindre yta och nästan tio gånger så många människor. Vad gör Tyskland rätt som Sverige gör fel? Låt vargarna bli fler!

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen överlämnas till samtliga miljöpolitiska talesmän i de politiska partier som finns representerade i Sveriges riksdag i samband med att licensjakten startar den 2 januari 2022.

Länkar

Uppdateringar

2021-10-08 10:58:55 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-10-05 10:30:57 +0200

500 underskrifter nådda

2021-10-04 07:20:18 +0200

100 underskrifter nådda

2021-10-04 00:08:31 +0200

50 underskrifter nådda

2021-10-03 23:22:15 +0200

25 underskrifter nådda

2021-10-03 23:01:14 +0200

10 underskrifter nådda