Till: Ingela Nylund Watz (S)

Förbjud nyårsraketer för privatpersoner

En lagändring krävs, och det omgående för att den ska hinna ändras till nästa gång det är dags. Ett förbud mot försäljning till privatpersoner anser jag vara lösningen. Riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz (S) har redan agerat och lämnat in en motion i ärendet, så nu är det är viktigt att vi så snabbt som möjligt skriver under för att visa att vi är många som står bakom detta förslag på utredning. Hela riksdagen behöver förstå vikten av denna lagändring. Ingela Nylund Watz (S) föreslår förbud eller licens. Problemet med licens är att det är svårt för allmänheten att veta vem som begår ett brott, att det lätt kan utnyttjas och bli en svart marknad, och svårt för kommuner och polis att följa upp överträdelser. Oavsett vad utredningen av lagförslaget kommer fram till, agera nu och skriv under för att visa ditt missnöje med nuvarande lagstiftning!

Läs motionen från Ingela Nylund Watz (S) :
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationellt-forbud-mot-anvandning-och-forsaljning_HA02142

Varför är det viktigt?

Fyrverkerier används av många på ett felaktigt sätt. Det smälls i flera dagar, både innan och efter nyårsafton, och även utanför de angivna timmar den 31/12 som det är tillåtet. Jag har sett barn som får skjuta utan uppsikt. Både barn och vuxna skjuter i små parker, på parkeringar, inne bland bostadshus. Barn som vill skoja med varandra och andra, tänder på och springer iväg efter att ha slängt in en ”bomb” i en park. Det är även många vuxna som skjuter vårdslöst. Det är stor risk för skador på person och egendom, och det rapporteras om att det bara blir bara fler och fler som tar stora risker kring uppskjutning av alla dessa otaliga sorter av fyrverkerier. Med nästintill gratis sjukvård kommer stort eget ansvar för individen, men det verkar få förstå kopplingen mellan. Det kommer inte kosta dig tusentals kronor att laga ihop de skador du vållat dig och andra, men då behöver vi med andra medel se till att människor inte utsätts för risker. Dessutom används det mot blåljuspersonal, i syfte att skrämma och skada, vilket i sig är ett relativt nytt skrämmande fenomen som kan drabba oss alla när de inte kommer fram i tid dit de ska. Försäljare marknadsför sina produkter till att de ska passa de som köper, mycket ljus, lite ljud eller mycket av allt, men det är inte begränsat vilka som drabbas av köparens val. Det är meningen att man ska visa upp och privatpersoner kan inte påverka vad grannarna gjorde för val, men de drabbas alla lika av grannens val. Man kan inte freda sig, eller välja vilken typ man ska utsättas för och när. Det inskränker mycket på den privata sfären med dessa enorma smällar, och den orimliga mängd smällar det faktiskt blir när så många köper.

Ett annat problem handlar om vilda och tama djur som skräms. Fåglar som flyr i panik, hundar som i veckor efteråt inte är sig själva och nu även senast rapportering om hästar som måste avlivas när smällandet är för utdraget och överdrivet mycket.

Till sist kan jag konstatera att nedskärningen på grund av alla dessa raketer även det är en del av problemet. Det är inte hållbart vare sig för människor, djur eller natur att vi fortsätter som det är nu.

Hur den kommer att överlämnas

Jag kommer mejla insamlingen till Ingela Nylund Watz (S) som jag hoppas vidarebefordra den till de som den berör.