Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och tjänstemän

Förbjud spelreklam i kollektivtrafiken i Stockholm !

Stoppa all spelreklam i tunnelbanan!

Varför är det viktigt?

Många människor lider av spelmissbruk. För missbrukare av spel är sådan reklam rent av skadlig och leder för missbrukaren i vissa fall till döden. Som allmänhet är sådan reklam ett störande moment i det offentliga rummet .
Skriv på det kan rädda liv !

Stockholm .

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-01-28 21:14:03 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-12 18:50:43 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-12 14:53:43 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-12 12:37:21 +0100

10 underskrifter nådda