Till: Sveriges regering och riksdag.

Förbud mot organiserad rasism i Sverige

1971 skrev Sverige på FN-konventionen från 1966 mot rasdiskriminering. Där förbinder sig medlemsstaterna att förbjuda organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. Nu är det på tiden att Sverige tar sitt ansvar och förbjuder uppenbar rasism och lagstiftar mot detta.

Varför är det här viktigt?

Vi behöver mobilisera motkrafter mot den ökande främlingsfientligheten och rasismen i Sverige och världen. När demokratin hotas måste vi samla all vår kraft för att bevara den och stå upp för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Allt vi lärde oss av andra världskriget finns samlat i denna deklaration.


Anledningar att skriva under

  • Det är mycket skrämmande och otäckt. Det är ett av Sveriges och Europas största problem. Hat föder hat. Ta avstånd från allt hat. Alla lika, alla olika. Åt helvete med all rasism!!!!
  • Onda makter får inte ta över en svensk regering, det skulle bli katastrof!
  • Det här är illa dold fascism. De kallar sig "sverigevänner", men är det största hotet i modern tid mot det demokratiska och humanistiska Sverige som jag älskar och vördar.

Uppdateringar

2018-07-15 11:27:13 +0200

50,000 underskrifter nådda

2017-10-02 16:53:47 +0200

MANIFESTATION » Söndag den 8 oktober mot organiserad rasism på Medborgarplatsen i Stockholm – anmäl dig här om du kommer » https://www.facebook.com/events/126735687916654/

2017-07-04 12:28:54 +0200

20,000 underskrifter nådda

2016-11-17 09:55:52 +0100

10,000 underskrifter nådda

2016-11-16 16:38:14 +0100

5,000 underskrifter nådda

2016-11-15 18:39:05 +0100

1,000 underskrifter nådda

2016-11-15 14:16:05 +0100

500 underskrifter nådda

2016-11-15 09:21:29 +0100

100 underskrifter nådda

2016-11-15 08:02:40 +0100

50 underskrifter nådda

2016-11-15 06:58:32 +0100

25 underskrifter nådda

2016-11-15 06:23:54 +0100

10 underskrifter nådda