Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker

Förstatliga BankId NU

Vi vill att BankId ska förstatligas, så att alla får rätten att identifiera sig digitalt.
Rätten att kunna identifiera sig digitalt får inte begränsas av godtycke hos privata aktörer. Den rätten tillkommer alla
och envar.

Varför är det viktigt?

Bankerna skapar en identitetslös underklass, när dom sållar bort mindre lönsamma kunder.

Uppdateringar

2020-10-04 06:47:57 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-06 22:37:41 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-04 09:49:49 +0200

10 underskrifter nådda