Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karl Petter Thorwaldsson, Regeringen

Försvara Strejkrätten Karl Petter!

1:a maj kommer LO’s ordförande Karl Petter Thorwaldsson att tala i Göteborg på första maj i samband med socialdemokraternas tåg. Som ordförande för Sveriges största arbetstagarorganisation måste man kämpa för de fackliga rättigheterna! Av dig Karl Petter, förväntar vi oss att du tar tydlig ställning. Vi förväntar oss att du tar avstånd från alla former av inskränkningar i strejkrätten!

Varför är det viktigt?

Välkommen till Göteborg Karl Petter!

Vi förväntar oss att du är här för att försvara strejkrätten! För att den svenska modellen skall kunna fungera så måste det finnas en maktbalans mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Där kommer fackföreningarna in och deras främsta och oftast sista maktmedel är strejken!
Strejkrätten ger motvikt mellan parterna, även när den sällan används. Sommaren 2017 tillsatte regeringen en utredning om det skulle vara aktuellt att begränsa strejkrätten. När arbetsgivaren tecknat kollektivavtal med en fackförening så skulle andra fackföreningar förbjudas att strejka för sina villkor. Det skulle självklart slå hårt mot mindre fackföreningar som inte är med i LO. Men det öppnar också för avtalshopping där oseriösa arbetsgivare kan tänkas välja avtal efter hur billiga de är. Inte utefter vilket förbund de anställda är organiserade i. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har uttalat sig positiv till en sådan lagstiftning.

När du som LO’s ordförande kommer för att tala i Göteborg på första maj gör du det i samband med socialdemokraternas tåg. Men som ordförande för Sveriges största arbetstagarorganisation måste du kämpa för de fackliga rättigheterna! Av dig Karl Petter, förväntar vi oss att du tar tydlig ställning. Vi förväntar oss att du tar avstånd från alla former av inskränkningar i strejkrätten!

Nätverket Försvara Strejkrätten är partipolitiskt oberoende och öppet för enskilda och fackliga organisationer.

Länkar

Uppdateringar

2018-04-25 20:33:38 +0200

100 underskrifter nådda

2018-04-22 21:18:27 +0200

50 underskrifter nådda

2018-04-22 18:02:36 +0200

25 underskrifter nådda

2018-04-22 17:07:15 +0200

10 underskrifter nådda