Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regionpolitikerna i Uppsala

VI VILL INTE ANGE!

Ta ställning mot regerings förslag om krav på informationsplikt.

Varför är det viktigt?

Förslaget skulle innebära att vårdpersonal tvingas ange papperslösa. Ett krav på infomationsplikt är oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter, barnkonventionen och strider mot våra yrkesetiska koder. Dessutom skapar en angiverilag en etiskt stress där sjukvårdspersonal kan tvingas välja mellan att bryta mot lagen eller att ange en människa.

Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.

Hur den kommer att överlämnas

Handräckning till regionpolitikerna efter avslutad insamling.

Uppsala län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-10-27 11:42:39 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-26 12:50:48 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-26 12:05:27 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-25 08:23:27 +0200

10 underskrifter nådda