Hoppa till huvudinnehåll

Till: Solna stad, Stockholms stad och Statens Fastighetsverk

Gångbro över Ålkistan

Vi vill att Solna stad, Stockholms stad och Statens Fastighetsverk anordnar en gångbro över Ålkistan så att passage underlättas för gångtrafikanter och att Hälsans stig blir mer sammanhängande.

Varför är det viktigt?

Brunnsviken är ett av Stockholm populäraste vatten som omges av Hagaparken med Gustav III’s paviljong, Bergianska trädgården, Tivoliparken, stora naturvärden, badplatser, båt- och kanotklubbar, Kafe sjöstugan mm. År 1997 invigdes promenadstråket Hälsans stig runt Brunnsviken av kung Carl XVI Gustaf. Just passagen vid Ålkistan är omdiskuterad i många forum och pekas ut som ett abrupt avbrott längs med promenaden runt Brunnsviken. Redan 1974 motionerades det att passagen skulle förbättras och det finns fortfarande inte någon gångbro över Ålkistan.

En ny gångbro över Ålkistan motiveras av att

- Hälsans stig och området kring Brunnsviken förhöjs avsevärt med en enklare passage med gångbro i Ålkistan. Även strandpromenaden utmed Lilla Värtan mot Ekhagen kopplas bättre ihop med gångstråket från Tivoli och Bergshamra.
- Den befintliga gång- och cykelvägen över Ålkistan är smal, trång och högt belastad av många (snabba!) cykelpendlare. En separat gångbro för fotgängare skulle eventuellt leda till ökad säkerhetskänsla för de fotgängare som kan ta den nya vägen och möjligen även underlätta för cykelpendlarna.
- Flera vattenvårdande åtgärder har genomförts för Brunnsviken (bl.a. dagvattendammen i Bergshamra och fosforfällningen i vattenmassan) och Brunnsvikens popularitet avtar inte. Fler kommer röra sig runt och i Brunnsviken samt vilja utnyttja Hälsans stig.
- Gångbron kan troligen utföras så att segelfria höjden 5,4 meter bibehålls om gångbron skulle vara två decimeter över befintliga gångbroarna som sitter fast i brofästena.
- En gångbro kan medfinansieras av utvecklingsanslaget för Nationalstadsparken som Länsstyrelsen administrerar anslaget.
- En ny gångbro över Ålkistan har historiskt och samtida stort stöd bland boende och intressenter i området.
Ålkistan, 114 18 Solna, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-12-15 21:23:18 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-23 22:51:08 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-23 21:38:43 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-23 21:12:59 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-23 20:59:20 +0100

10 underskrifter nådda