Hoppa till huvudinnehåll

Till: Folkvalda politiker i Region Västmanland

Ge oss anständig löneökning!

Namninsamlingen har överlämnats till ansvariga politiker.

Läs mer här: https://sverigesradio.se/artikel/lang-protestlista-overlamnad-vardpersonal-kraver-hogre-loner

Region Västmanland har i ett utskick till chefer inom regionen tydliggjort att arbetsgivaren värnar om den svenska modellen för spelregler på arbetsmarknaden och att de följer ingångna avtal. Detta har även av folkvalda regionpolitiker framförts till delar av styrelsen.
Vårdförbundet styrelse avdelning Västmanland håller med arbetsgivaren om att kollektivavtal ska följas och svenska modellen ska värnas - men att Region Västmanland lyfter detta enbart när det passar dem. Det anser inte vi är att värna om den svenska modellen eller att följa de kollektivavtal som tecknats gemensamt. Historiskt så har Region Västmanland inte värnat om det kollektivavtal som styr våra medlemsgrupper, vilket bland annat medfört att Vårdförbundet begärt traditionell löneöversyn på flera kliniker.
Det ansvar som Region Västmanland har för att rekrytera och behålla Vårdförbundets medlemsgrupper är under all kritik gällande löneöversyn 2023. I Region Västmanland så är Vårdförbundets yrkesgrupper de som arbetsgivaren har störst kompetensbrist inom. Av de 14 yrken som det råder brist på inom regionen så står Vårdförbundets yrkesgrupper för 9 av dessa.
Att i detta läge inte satsa på våra medlemsgrupper ser vi som ett stort problem. Vårdförbundet har framfört till arbetsgivaren att marknaden är vidöppen för våra yrkesgrupper och att många av våra medlemmar får upp sin lön genom att gå till en annan arbetsgivare.
Regionens beslut om årets löneutfall innebär även att den lönestruktur Vårdförbundet kämpat för under många år slås sönder.
Avslutningsvis har Vårdförbundet framfört till regionen att Västmanland är den region i Sverige som ligger sämst till vad gäller jämställda löner. Genom att våra yrkesgrupper, som är kvinnodominerade, inte får det löneutfall som industrimärket stipulerar så kommer lönegapet mellan kvinnor och män att öka ännu mer.

Varför är det viktigt?

Vårdförbundet företräder sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Vi är livsviktiga och utan oss så stannar vården!
Om arbetsgivaren inte värnar om och värderar våra medlemsgrupper så kommer Region Västmanland att tappa fler barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Detta kan resultera i att invånare i Västmanland riskerar att inte få den vård som de behöver.
Nu är det dags för anständiga löner!

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas till ansvariga regionpolitiker under juni månad.

739 31 Västmanland, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-06-07 15:51:16 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-05-17 07:17:46 +0200

Styrelsen i Vårdförbundet avdelning Västmanland tackar alla som hittills skrivit på. Vi förbereder överlämnandet och mer information om hur detta kommer att ske uppdateras i våra sociala medier inom en snar framtid. Så håll utkik. Fortsätt att dela och sprid så att vi kan lämna över så många underskrifter som möjligt. Stort TACK!

2023-05-15 07:01:18 +0200

500 underskrifter nådda

2023-05-12 14:26:16 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-12 13:52:51 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-12 13:44:29 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-12 13:39:05 +0200

10 underskrifter nådda