Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialminister Jakob Forssmed

For Fuck's Sake — Kondomer ska vara gratis

Staten erbjuder gratis preventivmedel — men bara till kvinnor. För män finns inga gratis alternativ.

Redan 1994 skickade Hans Göran Franck, Björn Ericson och Ines Uusmann (S) in motionen "Momsbefrielse för kondomer" till riksdagen. De skrev att "det finns en uppenbar risk att samhällets subventionering av kvinnliga preventivmetoder förstärker uppfattningen att det är kvinnan som skall ansvara för preventivmetoden". Motionen fick avslag, men prognosen stämde. Idag, snart 30 år senare, kan vi bekräfta deras oro — uppfattningen om att det är kvinnans ansvar är påtaglig. Det är dags att vi försöker igen.

Vi vill se socialminister Jakob Forssmed och regeringen agera för sexuell jämlikhet. Vi anser att kondomer ska subventioneras av staten och vara ett helt gratis alternativ för alla ungdomar upp till 26 års ålder, oavsett kön, i hela Sverige. På så vis fördelar samhället ansvaret och möjliggör tillgång till effektivt preventivmedel för alla unga.

Varför är det viktigt?

P-piller? Hormonspiral? P-stav? P-spruta? P-plåster? P-ring? Gratis.
Kondomer? Kostar.

Nej, kondomer är inte gratis. Visst trodde man att de var det? Det är det enda preventivmedlet för män som finns på marknaden i Sverige. Dessutom skyddar det mot könssjukdomar, till skillnad från kvinnliga preventivmedel. Kondomen borde också vara subventionerad. Vi anser att regeringen ska underlätta för unga att ta jämlikt sexuellt ansvar.

Unga kan få tag på kondomer hos vissa ungdomsmottagningar eller skolsköterskor, men det finns ingen lag som kräver det. Det är inte heller alla som har tillgång till dessa mottagningar. Rätt och slätt — kondomen är inte så tillgänglig som den borde vara. Än.

Två regioner har tagit eget ansvar i frågan. Region Västernorrland erbjuder gratis kondomer för hembeställning via 1177.se till personer mellan 15-26 år. De ser det som en del av regionens förebyggande folkhälsoarbete för sexuell hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Region Västerbotten erbjuder gratis kondomer via 1177.se till alla i regionen.

Vi tycker att regeringen ska inspireras av nämnda initiativ och subventionera kondomer på statlig nivå så att alla unga, oavsett var i Sverige, har tillgång till gratis kondomer via 1177.se.

Självklart ska kondomer vara gratis. För jämlikt sexuellt ansvar.

Skriv under vårt upprop för alla unga, idag och framöver.

Länkar

Uppdateringar

2023-02-20 11:58:14 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-15 18:27:25 +0100

25 underskrifter nådda

2023-02-14 22:35:14 +0100

10 underskrifter nådda