Till: brf tingshöjden

Håll albyhöjden rent!

Vårt fina område skräpas dagligen ned vilket skadar boendekvalitén för hyresgäster såväl som bostadsägare.

Allvarligast av allt är att att allmänfarliga råttor nu springer fritt både utomhus och i portarna längs lagmansbacken.
Men utöver det så råder emellanåt en kraftig stank vid lagmansbacken 9 och 11.
I effekt betyder det att att våra hyror riskerar att höjas samt att att värdet på köpta bostäder utvecklas dåligt, till följd av en förlorad attraktionskraft för området.

Vi vill att följande åtgärder vidtas för områdets bästa och för oss boendes trivsel:

1.) Att en bättre lösning för sophanteringen vid lagmansbacken tas fram och finansieras för att undvika nedskräpningen som göder albyhöjdens rått-population.

2.) Att vi anställer unga boende i alby till egenvård av sitt område genom att anställa dem för nödvändig lokalvård och sanering.

Varför är det viktigt?

Vi är ansvariga för vårt område och behöver gemensamt ta ansvar för en positiv utveckling i den.

137 95 Alby, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL