Hoppa till huvudinnehåll

Till: Statsminister Stefan Löfven

Hjälp Ali att få ha sin pappa kvar

Till Stefan Löfven
Det är orimligt att en treårig pojke ska förlora sin pappa som ska utvisas till Afghanistan.
Migrationsverkets beslut strider mot FN:s barnkonvention som blev svensk lag i januari 2020.

Treåriga Ali har sedan han föddes i Östergötland bott med sin
svenska mamma och afghanska far. Men han kommer snart att
förlora sin pappa. Det låter underligt, för pappan är fullt frisk och
hämtar på förskolan varje dag, spelar fotboll med honom på
eftermiddagen och läser sagor på kvällen.
Migrationsverket har bestämt att Alis pappa ska utvisas till
Afghanistan. Lilla Ali kommer att vara kvar ensam med sin
mamma, som är panikslagen vid tanken att förlora sin älskade
sambo som hon precis planerade att gifta sig med.
Alis pappa, som är dödshotad i Afghanistan, utbildar sig till
svetsare och har varit en god make och far. Men han kom till
Sverige två dagar för sent för att omfattas av gymnasielagen.

Vad skriver då ditt parti, Socialdemokraterna, i sitt partiprogram
om treårige Alis rättigheter?
”Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i. Men i dag
har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina
drömmar. Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett
samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder
eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut
och åtgärder som rör barn. Därför har vi beslutat att göra FN:s
barnkonvention till svensk lag.”

Låt oss studera några artiklar ur barnkonventionen lite
närmare:
Artikel 2: ”Alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

Ali får enligt barnkonventionen inte diskrimineras på grund av
hans hudfärg och ras och har som alla barn rätt till sina två
föräldrar. Alis pappa får alltså inte utvisas!

Artikel 3: ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas
vad som bedöms vara barnets bästa.”

Alis pappa är registrerad som vårdnadshavare och det bästa för
Ali att ha sin pappa hos sig. Alis pappa får alltså inte utvisas
eftersom barnets bästa gäller.

Artikel 9: ”Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när
det är nödvändigt för barnets bästa.”

Ali får enligt barnkonventionen inte alls skiljas från sin pappa
mot sin vilja. Dessutom kommer Alis mamma att utsättas för ett
orimligt lidande, jämförbart med bortgång av Alis pappa, vilket
kommer att utsätta Ali för en traumatisk upplevelse under sina
unga år. Vilken tur att barnkonventionen, som ni som
socialdemokrater talar er varma för, räddar Ali. Alis pappa får
inte utvisas!

Artikel 18: ”Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har
gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och
utveckling, med statens stöd.”

Ali har två föräldrar och enligt barnkonventionen har de
gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran. Men då kan ju
inte Alis pappa utvisas till ett krig? Vilken lättnad! Alis pappa får
alltså inte utvisas.

Men tillbaka till verkligheten. Migrationsverket vill verkligen
utvisa lille Alis pappa. Hur kan du försvara det? Hur ska denna
pojke kunna växa upp i harmoni i ett land som medvetet tog hans
pappa ifrån honom?
En pappa som han bara kommer att minnas när han ser sig själv i
spegeln och känner igen pappas bruna ögon. En pappa som
älskade honom och hans mor mer än allt annat på jorden.

Varför är det viktigt?

Sverige säger sig att värna om barnens rättigheter, därför blev barnkonventionen lag i januari 2020. Att skicka Alis pappa till Afghanistan där ett krig härjar och våldet ökar mer och mer betyder att Ali kommer att förlora sin far. Att återvända i samband med familjeanknytning är mycket svårt och under Alis uppväxt behövs hans pappa varje dag. Att svenska myndigheter medvetet förkrossar ett barns liv är oacceptabelt.

Uppdateringar

2021-02-22 19:19:04 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-02-21 11:41:57 +0100

500 underskrifter nådda

2021-02-20 21:26:33 +0100

100 underskrifter nådda

2021-02-20 20:55:39 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-20 20:39:47 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-20 20:30:03 +0100

10 underskrifter nådda