Hoppa till huvudinnehåll

Till: Statens Institutionsstyrelse, Ungdomshemmet Folåsa, politiker i socialnämnden och tjänstemän inom Barn och Unga, Eskilstuna kommun

+++ HJÄLP TVÅNGSOMHÄNDERTAGNA 13-ÅRIGA "STARLIGHT" ATT FÅ DEN HJÄLP HON BEHÖVER +++

+++ HJÄLP TVÅNGSOMHÄNDERTAGNA 13-ÅRIGA "STARLIGHT" ATT FÅ DEN HJÄLP HON BEHÖVER +++

För ”Starlights” räkning och utifrån barnets bästa kräver vi att:

1) Det hålls ett SIP-möte (Samordnad Individuell Plan) där bland annat ”Starlight”, expert på neuropsykiatriska diagnoser närvarar,och även BUP, biologiska föräldrar och bonusmamma.

2) SIP-mötets syfte är att säkerställa att ”Starlight” får det stöd och den hjälp hon behöver utifrån hennes individuella behov och förutsättningar.

3) SIP-mötet dokumenteras och datum för uppföljning fastställs.

4) ”Starlight” erhåller traumaterapi avseende de övergrepp hon varit utsatt för under tiden hon varit omhändertagen av samhället, samt för att bearbeta förlusten av sin storasyster, ”Flickan bakom pansarglas”, som tog sitt liv då hon var tvångsomhändertagen.

Varför är det viktigt?

Flican som kallas ”Starlight” är 13 år.

”Starlight tvångsomhändertogs 2017 har sedan dess flyttat 13 gånger.

Just nu bor ”Starlight” på Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Folåsa i Linköping. En låst institution.

Socialtjänsten i Eskilstuna vägrar att svara ”Starlights” pappa och bonusmamma på vad hon erhåller för vård medan hon sitter inlåst, och vad ”Starlight” behöver göra för att hon skall flyttas från SiS Folåsa.

”Starlights” önskan är att slippa vara inlåst.

Socialtjänsten i Eskilstuna säger att ”Starlight” aldrig mer får flytta hem.

Socialtjänsten sa under hösten 2020 till ”Starlight” att om ”hon sköter sig” ska de se över andra alternativ till att vara inlåst på Folåsa, men ännu har socialtjänsten inte återkopplat kring detta.

Senast i januari 2021 gjordes anmälningar till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) angående ”Starlights” situation på Folåsa. De handlade om att ”Starlight” inte hade uppmärksammats under jul- och nyårshelgen. Hon upplevde att hon glömts bort. Enligt ”Starlight” åkte flera av ungdomarna som hon sitter tillsammans med på Folåsa, hem på permission under helgerna, medan hon och några ungdomar till var kvar. Hennes upplevelse var att ingen i personalen gjorde något för att skapa julstämning. Det var en riktigt tuff för ”Starlight”, att vara inlåst utan sin familj, och utan att få fira jul och nyår. IVO skriver i sitt svar att de kommer ”ha nytta av informationen”.

Det är en fruktansvärd situation att vara inlåst utan att veta när du släpps ut. Allra helst för ett barn och ungdom. Att sväva i ovisshet, att veta att varje snedsteg du tar, hur litet det än må vara, kan göra att inlåsningen förlängs.

”Starlight” har uttryckt att hon inte vill leva och har gjort flera självmordsförsök.

Vi vuxna behöver ta vårt ansvar och stå upp för "Starlight"!

Stöd Operation Rädda Starlight genom att skriva under den här kampanjen, och dela. Kom ihåg att använda taggen #operationräddastarlight #inte1barntill och @eskilstunakommun

Hur den kommer att överlämnas

Antingen i Eskilstuna kommuns reception eller elektroniskt. Eller både och.

Eskilstuna, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det måste bli ändring! Socialtjänsten har alldeles för mycket makt i Sverige! Det kan göra precis hur de vill utan konsekvenser.
  • Skriver under detta för att alla barn och ungdomar ska ha rätt till ett värdigt liv och få leva i ett tryggt hem som alla andra
  • För att samhället ska inte svika barn som behöver hjälp!

Uppdateringar

2021-02-14 19:21:07 +0100

+++ UPPDATERING OPERATION RÄDDA STARLIGHT +++
1. SiS vägrar fortfarande ett SIP möte.
2. SiS vägrar fortfarande att ta del av utomstående sakkunniga åsikter, exempelvis experter på trauma och övergrepp.
3. Starlights pappa känner sig utestängd från allt som rör hennes så kallade vård.
4. Fortfarande ingen kontakt med BUP för att inleda trauma utredning och behandling
5. Ingen hänsyn tas till att Starlight på pappret har neuropsykiatrisk- och autismdiagnoser - dessa barn ska inte vara inlåsta.
6. Eskilstuna kommun har fortfarande inte lärt sig något, utifrån vad som hände storasyster Josefin ("Flickan bakom pansarglas"), som tog sitt liv då hon var tvångsomhändertagen.
7. 16/2 har Starlight varit inlåst i 6 månader.

2021-01-30 22:06:13 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-29 20:36:24 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-29 16:03:43 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-29 10:27:45 +0100

10 underskrifter nådda