Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Inför ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet

Ett medborgarråd innebär att ett antal svenskar slumpvis väljs för att representera ett utsnitt av Sveriges befolkning utifrån exempelvis kön, ålder och inkomst. Processen inkluderar att deltagarna får information och perspektiv av en bred expertis och relevanta intressegrupper. Därefter har de fördjupande samtal och fattar beslut om utlåtande. Det är inte en ersättning av befintlig demokrati utan ett komplement.

Varför är det viktigt?

Sedan IPCC:s första rapport utkom 1990 har samhället väl känt till klimatproblemet, samt hur vi kan hejda uppvärmningen genom att sänka utsläppen. Trots det står vi nu efter 30 år inför en klimatkatastrof.

När folkvalda politiker haft stora svårigheter att på egen hand hantera kontroversiella eller svårlösta frågor, har medborgarråd en historia av att fungera som komplement. Ett nutida exempel är det medborgarråd som inrättades i Irland 2016 för att ge råd om samkönat äktenskap och aborträtten.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-01-28 23:36:59 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-25 10:37:44 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-25 06:10:35 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-24 21:16:09 +0100

10 underskrifter nådda