Till: Riksdagen genom justitieminister Morgan Johansson

Inför samtyckeslag nu!

Inför samtyckeslag nu!

Rösta för en lagstiftning som bygger på samtycke och oaktsamhet!

Varför är det här viktigt?

I veckan kom ännu en upprörande friande dom, som dessvärre är korrekt enligt nuvarande lagstiftning. Hovrätten konstaterar visserligen att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av allvarlig rädsla, men eftersom mannen trodde att flickan sov - och därmed inte insåg att hon var vaken och allvarligt rädd - kan han inte sägas ha utnyttjat hennes allvarliga rädsla. Han kan inte heller dömas för att ha utnyttjat det faktum att hon sov då hon ju de facto inte sov. Att flickan inte givit sitt samtycke till de sexuella handlingarna, någonting som uppenbarligen stått klart för mannen, spelar enligt dagens lagstiftning ingen roll. Därför kan han inte dömas för våldtäkt. Domen visar tydligt på de brister som finns i dagens sexualbrottslagstiftning.

Sedan Fattas start 2013 har vi krävt samtycke i lagstiftning och praktik. Vi har också jobbat för att oaktsamma handlingar ska vara straffbara. Tyvärr har vi sedan dess fått se alldeles för många exempel på hur straffvärda handlingar som kränker en annan människas kroppsliga och sexuella integritet inte är kriminaliserade. Ett uppmärksammat fall är den så kallade “BDSM-domen” i Lund, där en man friades trots att kvinnan skrek "nej" och "sluta". Enligt mannen hade de dominanssex, där protesterna var en del av spelet, varpå rätten menade att det inte kunde bevisas att han förstått att kvinnan inte ville ha våldsamt sex. Ett annat exempel är domen från Jönköpings tingsrätt, där den misstänkte gärningsmannen friades trots att han “passat på” genom att utnyttja kvinnans utsatta - men inte särskilt utsatta - situation. Fall som dessa visar tydligt att lagstiftningen i sin nuvarande utformning inte räcker; den ger inte den sexuella självbestämmanderätten ett fullgott skydd.

Dock har Fattas envisa kamp, tillsammans med andra organisationer, experter och en bred folklig opinion, gett resultat. Den 28 augusti 2014 tillsattes en sexualbrottsutredning som i november samma år ombildades till en parlamentarisk kommitté. Kommittén presenterade sitt förslag i oktober 2016. Nu är utredningen ute på remiss, med deadline 31 januari. Efter detta datum är det upp till vår justitieminister att påskynda processen att lägga fram en proposition för omröstning i riksdagen. Därefter ligger det på våra folkvalda riksdagsledamöters bord att rösta igenom en lag som bygger på frivillighet och som kräver aktsamhet.

Med andra ord: vi är ännu inte i mål. Det är dags att kraftsamla ytterligare. Morgan Johansson och de övriga i justitiedepartementet får inte låta denna process dröja; lagförslaget måste prioriteras. Det är inte rimligt att straffvärda handlingar som kränker en annan människas sexuella integritet inte kan leda till juridiskt ansvar. Remissinstanserna ska säga sitt, men vi vill också ge folket en rättmätig röst. Därför startar vi idag en namninsamling för att visa att vi är många som tycker att läget är akut och att vi måste påskynda processen med att införa en lag som tydligt säger att allt annat än ett JA är ett NEJ.


Anledningar att skriva under

  • Jag är en person. Jag har en egen vilja. Min blotta existens är ingen inbjudan. Det ska respekteras.
  • Allt för samtycke.
  • För att rätten till ens egna kropp borde vara en självklarhet

Uppdateringar

2016-12-17 14:28:24 +0100

20,000 underskrifter nådda

2016-12-07 12:25:57 +0100

10,000 underskrifter nådda

2016-12-03 18:01:14 +0100

5,000 underskrifter nådda

2016-12-02 10:06:38 +0100

1,000 underskrifter nådda

2016-12-02 07:12:23 +0100

500 underskrifter nådda

2016-12-01 22:09:01 +0100

100 underskrifter nådda

2016-12-01 21:55:16 +0100

50 underskrifter nådda

2016-12-01 21:46:52 +0100

25 underskrifter nådda

2016-12-01 21:42:59 +0100

10 underskrifter nådda