Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hjo kommun

Inga fler kalhyggen på Högaliden!

Hjo kommun planerar, med start inom kort, en avverkning av en del av skogen på Högaliden. Skogsområden i direkt anslutning till stugan och centralområdet ska enligt planerna slutavverkas, vilket påverkar områdets karaktär som friluftsområde, liksom flera föreningars, förskolors och skolors verksamheter. Kalhyggen är en lokal miljökatastrof och ett skogsbruk som kommunen i sitt hållbarhetsarbete tagit avstånd ifrån. Vi som skriver under vill att kommunen nu tänker om och brukar Högaliden hyggesfritt.

Varför är det viktigt?

För både skogens och Hjobornas välmående. Vi vill att Hjo kommun håller sig till de åtaganden som kommunen beslutat om i åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - Hjo kommuns åtaganden”.

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap är ett av fyra fokusområden som nämns på s. 3-4, där Hjo kommun uppger att de har åtagit sig att ”bedriva skogsbruket i kommunala skogsbruket utifrån målbilder för god miljöhänsyn”.

Man har också åtagit sig att: ”utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.”

Vi vill att Hjo kommun följer uppsatta mål och därmed inte skapar fler kalhyggen inom vårt gemensamma friluftsområde. I stället bör man varsamt genom plockhuggning, utan skogsmaskiner som kör sönder mark och stigar, ta ner de angripna eller skadade träd, som måste tas ner av säkerhetsskäl. På så sätt skapas luckor där träd som naturligt trivs där får växa upp till en varierad blandskog med både unga och gamla träd.

Skogen på Högaliden är viktig för Hjobornas hälsa och välmående, vi uppmanar därför kommunen att skyndsamt stoppa avverkningsplanerna och välja ett hållbart sätt att sköta allas vår skog. Inga fler kalhyggen på Högaliden!

Hur den kommer att överlämnas

Skickas till kommunen

Hjo, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Mer information

Uppdateringar

2020-11-08 20:10:43 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-08 19:11:57 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-08 18:21:44 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-08 17:05:31 +0100

10 underskrifter nådda