Till: Kommunalt bostadsbolag och kommunens styrande

Ja till tryggt boende och rimlig hyra

Vi vill att Förvaltaren ska följa sina åtaganden i sin policy och sina avtal:
- stora hyreshöjningar ska motverkas
- hyresgäster ska kunna påverka sina boenden
- renoveringar ska innehålla olika valbara nivåer
- renoveringar ska föranledas av reell samverkan med de boende

Varför är det viktigt?

STÅ UPP FÖR HYRESGÄSTERNA - SKRIV UNDER VÅR PROTESTLISTA
Vi vill nå en kompromiss med Förvaltaren om trygga boenden och rimliga hyror. Men i nuläget prioriterar Förvaltaren kortsiktiga vinster framför boendes grundläggande behov.

Runtom i Sundbyberg planerar Förvaltaren för renoveringar som riskerar att användas för att chockhöja hyran. Det är olyckligt att Förvaltaren driver igenom en renovering mitt i en pandemi där de boende har svårt att påverka. Framförallt är det orättvist att yrka på stora hyreshöjningar när det handlar om grundläggande underhåll av bostäder och fastigheter. Särskilt i en tid när arbetslösheten är rekordhög och när pensionerna sjunker.

Förvaltaren ägs av sundbybergarna tillsammans och borde ta sitt samhällsansvar. Hyresgästernas grundläggande behov är viktigare än kortsiktiga vinster.

Jesper Lindholm, för boende i fastigheten Vargen
Peter Sjöström, för boende i fastigheten Östern
Ragnar Öhrn, för boende i fastigheten Ekdungen
Sundbyberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL