Hoppa till huvudinnehåll

Till: Äldre samt Vård- och Omsorgsnämnden, Göteborgs stad och allmänheten

Kämpa för de boende och personalen på Annedals Vård- och Omsorgsboende

När ekonomisk vinning går före en värdig dialog och att lyssna på de äldres röster, ja, då mina vänner är vi många som blir arga. 98 boende på Annedals Vård- och Omsorgsboende används som spelbrickor av kommunen där ingen lyssnar på de äldres röster och behov av trygghet samt långsiktighet.

Besked ges 21 november att från och med 1 januari 2024 ska boendet renoveras och alla boende evakueras enskilt och all personal omplaceras utan garantier för att avdelningar och vårdare får fortsätta finnas tillsammans.

Vi är en under storfamilj på Annedal som kämpar för att den nu beslutade flytten ska ske efter de boendes önskemål.
- VI ÄR OK MED ATT FLYTTA OM BOENDE OCH PERSONAL GÖR DET GEMENSAMT.
- Vi vill ha en fortsatt dialog om lösning.
- Vi vill ha trygghet och långsiktighet för de äldre och personalen.
- Vi vill inte att de äldre ska vara brickor i ett ekonomiskt spel.
- Vill vill att de "Värdighetsgarantier" som finns i kommunen efterlevs.

Flertalet av de boende önskar hellre dö än flytta och flertalet boende oroar sig stort då deras vårdare idag är en livslänk och de enda som de byggt vardagstrygghet med.
Vi känner att detta beslut är ovärdigt och inhumant för alla inblandade parter. Vi tar nu initiativet att starta en namninsamling, vilken vi avser att överlämna till beslutsfattare i Göteborgs kommun. Vi uppmanar till en handlingsplan som är anpassad efter boendens behov och personalens bästa.

Renoveringen förväntas ta mellan 3 till 5 år. Inga garnatier om återflyttning ges.

Varför är det viktigt?

I Göteborgs kommun finns "Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden" och detta eventuella hastiga beslut om flytt strider mot flertalet punkter så som att boende ska vara dessa för att nämna några:
- Trygg med våra medarbetare
- Vi planerar tillsammans
- Respektfullt bemötande
- Värdighetsgarantier för just dig
Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-12-17 16:11:42 +0100

500 underskrifter nådda

2023-12-13 22:49:40 +0100

Vi kämpar vidare för att flytten ska ge gemensamt för Annedals boende och personal. Vi kräver en tydlig, värdig dialog fokuserad på trygghet och långsiktighet. Tack GP återigen för att ni skriver om vår "Annedals familj". https://www.gp.se/nyheter/goteborg/hyresgaster-tog-fardtjanst-fran-aldreboendet-i-annedal-till-politikerna.ae442236-ce41-423a-a6f8-feed7093e007?fbclid=IwAR3ja5veYEhh_rkOf2QC5YHfe_brMvSPAG-8r4QKlV23yXy5Zg4mcBRNnm8

2023-12-12 10:46:26 +0100

Det finns en lösning dit alla 100 boende och personal skulle kunna flytta men det tillåts inte: https://www.gp.se/nyheter/goteborg/nybyggt-aldreboende-star-tomt-i-ruddalen-ingen-far-flytta-dit.dbb68697-af15-4a65-b7fc-3ba64a19b840

2023-12-12 10:44:40 +0100

GP skriver 12/12 om de ekonomiska skäl som ligger bakom detta orimliga beslut:
https://www.gp.se/nyheter/goteborg/ekonomiska-skal-bakom-kritiserad-hantering-av-aldreboendet-i-annedal.c993d66a-0cdd-467a-8bbe-71d44ac7a21e?fbclid=IwAR3Cn_rYF6dshADMyERoCiDWzpZhmISxfNl4sv7Ptg_3GCn10qlR_8AT7m8

2023-12-04 22:00:25 +0100

100 underskrifter nådda

2023-12-04 13:08:43 +0100

50 underskrifter nådda

2023-12-03 14:16:03 +0100

25 underskrifter nådda

2023-12-02 11:19:16 +0100

10 underskrifter nådda