Hoppa till huvudinnehåll

Till: Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och justitieminister Gunnar Strömmer.

Karem tvångsutvisas efter sju år - på grund av långsam handläggning. Ompröva beslutet!

24-åriga Skutskärsbon Karem hotas av tvångsutvisning till Egypten där han inte varit på sju år.

Där väntar dödshot från släktingar på grund av hans homosexualitet, och ett 15-årigt fängelsestraff på grund av "brott mot islam".

Karem sökte ensam skydd i Sverige som 17-åring. Han gick i skolan, lärde sig svenska och hade turen att omfattas av gymnasielagen, där alla kriterier var uppfyllda.

Han skickade in ansökan i tid, och i enlighet med kraven inledde han studier på gymnasienivå hösten 2018, för att bli svetsare.

Men handläggningen av hans ansökan om uppehållstillstånd dröjde. Först efter ett och ett halvt år, i januari 2020, var det dags för muntlig förhandling i migrationsdomstolen - en vecka efter avklarade gymnasiestudier.

Flyktskälen avslogs med vanliga standardfraser från både Migrationsverket och migrationsdomstolen: Karems berättelse var "vag och detaljfattig".

Uppehållstillstånd via gymnasielagen avslogs också, eftersom det sedan en vecka tillbaka inte fanns några pågående studier.

En omständighet som Karem själv inte kunnat råda över, utan en följd av att domstolen inte handlagt ärendet i tid.

Nätverket NU ÄR DET NOG!, som arbetar för en human svensk migrationspolitik, vill därför att rutinerna granskas och att Karems utvisningsbeslut omprövas.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att rättssäkerheten i de svenska asylprocesserna upprätthålls. Enskilda ärenden som handlar om människors liv och död ska inte avgöras av långsamma handläggningstider.

Uppdateringar

2022-11-19 20:39:23 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-11-15 22:57:28 +0100

500 underskrifter nådda

2022-11-14 19:04:09 +0100

100 underskrifter nådda

2022-11-14 17:52:13 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-14 17:35:12 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-14 17:27:11 +0100

10 underskrifter nådda