Hoppa till huvudinnehåll

Till: Musikhögskolan Ingesund, Karlstad Universitet

Sex, relationer & samtycke - Ge ALLA nyutexaminerade lärare rätt kompetens!

Kära Musikhögskolan Ingesund och Karlstad Universitet.

Se till att ALLA nuvarande lärarstudenter omfattas av regeringens beslut (3e september 2020) för att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om sex, relationer och samtycke. Inte bara de som startar sin utbildning ht21 och examineras tidigast vt26, utan även vi som påbörjat våra utbildningar och går ut innan dess. De nya läroplanerna träder i kraft ht22 och vi som studerar nu borde ha rätt till en uppdaterad utbildning som lever upp till de krav som väntar oss när vi kommer ut i arbetslivet.

Varför är det viktigt?

- Alla elever har rätt till bra sexualundervisning, det kräver utbildade lärare med rätt kompetens.
- Regeringsbeslutet fattades för att nyutexaminerade lärare ska kunna undervisa i frågor om identitet, sexualitet och relationer. Det bör innefatta ALLA nyutexaminerade lärare, inte bara de som är nyutexaminerade från och med 2026.
- De nya läroplanerna börjar gälla ht 2022. Vi som går ut innan 2026 ska inte behöva kompetensutveckling redan innan vi börjat arbeta.
- Att inte inkludera nuvarande studenter signalerar att regeringsbeslutet inte tas på allvar. Att "bara gör det man måste" för att nå upp till de nya kraven är inte tillräckligt bra.
- Sexualundervisning är något alla lärare ska undervisa. Detta gällde redan innan regeringsbeslutet den 3e september 2020 kom. Alltså bör sexualundervisning redan vara en självklar del i alla lärarutbildningar.
- Sexualundervisning och de kommande ändringar i läroplanerna ingår i skolans värdegrund och uppgifter och måste tas på lika stort allvar som övriga punkter.
- Varje nuvarande student kommer att möta en väldigt stor mängd elever under sitt arbetsliv. En lärare skapar ringar på vattnet. Att inkludera alla nuvarande studenter inkluderar alla våra framtida elever.
- Musikämnet har en naturlig ingång till samtal om kärlek, sex, relationer
och så vidare via exempelvis låttexter. Vi har världens chans att ge framtida elever en fantastisk sexualundervisning, låt oss ta den chansen!
- Våld i nära relationer är ett exempel på ett stort samhällsproblem som lärare med kompetens att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer kan vara med och motverka. Det är samhällsproblem som handlar om liv och död och varje chans att jobba mot det är viktig att ta.

Ingesund Musikhögskolan, 671 91 Arvika, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-05-12 18:40:42 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-12 12:36:08 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-12 10:51:39 +0200

10 underskrifter nådda