Hoppa till huvudinnehåll

Till: Framtiden AB, Familjebostäder, Fastighetsnämnden

Låt barnfamiljer bo kvar

Familjernas etableringskontrakt behöver omvandlas till förstahandskontrakt.

Varför är det viktigt?

Två nyanlända barnfamiljer som bor i kvarteret Apelles och är medlemmar i vår lokala hyresgästförening har i dagsläget tidsbegränsade etableringskontrakt och kommer i år tvingas flytta. Troligen kommer familjerna behöva flytta till vandrarhem och sedan vidare till annan lägenhet med nytt korttidskontrakt på 18 månader. Vi grannar som bor i kvarteret menar att detta strider mot barnkonventionen och vi tänker inte acceptera att barnfamiljer tvingas flytta från vår gård. Hyresgästföreningen Apelles vill betona att barnkonventionen, som sedan 2021 är lag i Sverige, gäller alla barn i vårt kvarter.

Vi som skriver under kräver att familjernas tidsbegränsade kontrakt omvandlas till förstahandskontrakt.

/Kvarteret Apelles Hyresgästförening

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-07-22 13:17:41 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-02-20 13:51:10 +0100

500 underskrifter nådda

2022-01-28 18:59:21 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-28 10:22:33 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-28 07:53:26 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-27 01:19:42 +0100

10 underskrifter nådda