Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i kommunfullmäktige

Rädda Henriksberg i Hägersten!

Under våren kommer kommunfullmäktig besluta om en detaljplan för bostadsbyggande av fyravåningshus med lyxlägenheter bara 3,5 -15 meter från strandkanten i industriområdet Henriksberg, i Hägersten. Detaljplanen innehåller bland annat ett förslag om att bygga en 5,5 meter hög betongmur.

Varför är det viktigt?

Förslaget riskerar att göra det planerade bostadsområdet till ett “gated community” och riskerar att begränsa allmänhetens tillgång till det strandnära området mellan Vinterviken och Sätra naturreservat. Dessutom riskerar den intilliggande 4H-gårdens framtida verksamhet att hotas om förslaget blir verklighet. Platsens industribyggnader har också ett industri- och kulturhistoriskt värde och används idag av hantverkare och konstutövare.

Vi vill att:

- Strandnära områden ska vara tillgängliga för alla.
- Strandskyddet värnas.
- Hyresrätter som vanligt folk har råd med byggs istället för dyra bostadsrätter.
- Industribyggnaderna som idag används av hantverkare och konstutövare bevaras.
- 4H-gårdens verksamhets tryggas.

Skriv på namninsamlingen för att stoppa förslaget i kommunfullmäktige!

Ta gärna också kontakt med dina lokala politiker i kommunfullmäktige.

/boende i Hägersten

Uppdateringar

2021-03-09 15:41:42 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-03-08 21:52:26 +0100

500 underskrifter nådda

2021-03-07 22:42:14 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-07 18:54:09 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-07 16:42:02 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-07 13:48:04 +0100

10 underskrifter nådda