Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsverket

Låt Maha Dhlan och hennes fyra små barn stanna i Sverige!

Vi kräver att Maha Dhlan och hennes fyra döttrar får stanna i Sverige!

Varför är det viktigt?

Maha är statslös palestinier som flytt som ensam kvinna tillsammans med sina fyra små barn från Saudiarabien, det land där hon och hennes föräldrar är födda, men där hon trots detta saknar medborgarskap och rättigheter.

Maha och hennes barn saknar som statslösa rättighet till skola, vård och medborgarskydd. Som kvinna och mor till fyra små döttrar är hon ännu mer utsatt, i praktiken rättslös.

Döttrarna är 8, 7, 6 respektive 4 år gamla i skrivande stund. Vid en utvisning till Saudiarabien skulle den äldsta dottern, 8 år gammal, omedelbart behöva ikläda sig heltäckande slöja för att inte beläggas med fängelse och spöstraff!

Under de snart två och ett halvt år som familjen bott som asylsökande i Sverige har barnen gått i svensk förskola/skola. De har vant sig vid ett fritt liv där de kan leka, gå i en skola öppen för alla barn, ha idrott, lära sig simma osv. I Saudiarabien är detta förbjudet för flickor. Det vore en stor grymhet att tvinga dem tillbaka till en tillvaro så olik den de nu är vana vid.

Till detta kommer ett beslut från Saudiska myndigheter som vägrar Maha och hennes barn inresa till Saudiarabien igen! Inte ens om hennes make accepterar och kräver att Maha ska återvända tillåter Saudiska myndigheter detta. Vid en utvisning finns det alltså inget land som är villigt att ta emot denna statslösa familj.

”Alternativt skyddsbehövande” bedöms, enligt migrationsverket, den vara som:

* löper risk att straffas med döden

* löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller

* som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Med tanke på rådande läge i hela Mellanöstern och att Saudiarabien nu ser Maha och hennes fyra döttrar som förbrytare för att ha lämnat landet och sökt asyl som flyktingar i Sverige, uppfylls de två sistnämnda punkterna per automatik. Om barnen inte klarar anpassningen till det hårda kvinnoförtryck som råder i landet riskerar de även punkt 1.

Dessutom uppfyller Maha definitionen för flykting då hon ” har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av kön” och ”tillhörighet till viss samhällsgrupp”.

Maha är en modig kvinna som riskerat allt för att ge sina barn en möjlighet att slippa kvinnoförtryck och den misär det innebär att leva som statslösa.

Därför kräver vi att Maha och hennes barn beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige!

Uppdateringar

2016-10-28 14:43:43 +0200

Nu har Maha, trots allt, fått beslutet om att hon ska utvisas. Detta känns fruktansvärt. Minst sagt. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att förhindra detta.

2016-10-04 21:21:15 +0200

100 underskrifter nådda

2016-10-04 10:40:07 +0200

50 underskrifter nådda

2016-10-04 07:27:26 +0200

25 underskrifter nådda

2016-10-03 22:02:23 +0200

10 underskrifter nådda