Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard

Ge Murhaf och hans familj uppehållstillstånd!

Murhafs mamma var gravid när hon flydde till Sverige, vilket innebär att Murhaf och hans två yngre syskon som - trots att de är födda i Sverige - levt som statslösa i hela sina liv.

Under 12 år har Murhafs mamma nekats arbete och studier och endast tillåtits att leva på en dagsersättning som idag motsvarar 4600kr för en familj på 3 barn och 1 vuxen.

Förutom de extrema ekonomiska förhållanden har familjen dessutom endast fått bo på samma ställe i genomsnitt högst 2 år.
Familjen har skickats av migrationsverket till:
1. Märsta
2. Gävle
3. Kiruna
4. Hultsfred
5. Fågelfors
6. Glimåkra, som de bor i nu.

Syskonen har varken erkänd nationalitet eller medborgarskap och har därmed inget land som juridiskt ansvarar för dem.
Det är inte möjligt att arbeta eller att ha ett bankkonto i väntan på utvisning eftersom den statslösa inte har något id-nummer.

Snart har det gått 4 år sen senaste avslaget som är tidsfristen för att kunna söka nytt uppehållstillstånd. Murhafs mamma kommer ansöka om uppehållstillstånd för tredje gången.
Ge familjen uppehållstillstånd!
Ge familjen ett värdigt liv!

Varför är det viktigt?

Enligt en kartläggning från UNHCR 2021 finns det cirka 30 000 personer som lever statslösa i Sverige.

Sveriges regering vill ytterligare strama åt den redan strama migrationspolitiken.
I april 2023 gick vår regering ut med att de drivit igenom ett paradigmskifte som man motiverar med:

”Antalet asylsökande ska väsentligt minska med beaktande av Sveriges internationella åtaganden. Fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring ska stoppas och skuggsamhället bekämpas”.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-nya-migrationspolitik/

Det är inte bara Murhaf och hans familj som drabbas av Sveriges migrationspolitik. Denna namninsamling rör alla som påverkas av asyl- och migrationspolitiken. Om vi får tillräckligt många underskrifter kanske våra politiker känner sig tvungna att lyssna på oss. Sveriges asylpolitik är inhuman!

Uppdateringar

2023-05-06 16:33:09 +0200

20,000 underskrifter nådda

2023-04-30 23:55:38 +0200

10,000 underskrifter nådda

2023-04-29 16:07:04 +0200

5,000 underskrifter nådda

2023-04-28 17:09:27 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-04-28 14:56:57 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-28 13:34:38 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-28 13:25:36 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-28 13:22:16 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-28 13:19:46 +0200

10 underskrifter nådda