Till: Socialministern

Låt oss inte dö utan att upptäckas

Ett mycket stort antal människor dör ensamma i sitt hem och hittas inte förrän efter lång tid, till och med efter så lång tid som efter två år. Tidigare fanns en väl fungerande tryghetsringning i Linköping som förhindrade att detta kunde ske. Trygghetsringning sköttes av en pensionärsförening, SPF, men kommunen slutade att ge föreningen det bidrag som föreningen haft i många år, och som gjorde att den upphörde.
Att allt fler ensamma människor dör hemma kommer i framtiden att öka betydligt, och att detta inte upptäcks av någon, är inte acceptabelt. Ett effektivt system för att skapa trygghet för individen, anhöriga, och samhälle så att detta inte skall behöva ske måste skapas.
Därför behöver regeringen ålägga samtliga kommuner att skapa en form av fungerande trygghetslarm för människor som lever i ensamhet, vilket förhindrar att människor som avlidit hemma i sin bostad inte hittas.

Varför är det viktigt?

För att förhindra att många ensamma människor dör i sina hem utan att hittas på mycket lång tid.