Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kristinehamns kommun

Mot villakvarter vid Gottbolsbadet

Vad vill vi att de styrande ska göra?

Vi vill att Kristinehamns kommuns politiker lyssnar på alla som bor i Rudskoga, har fritidshus eller åker till Gottbol för att bada i en lantlig miljö där inte ett villakvarter passar in i landskapet som idag är en genuin bevarad småbruksbrygd bestående av bland annat radbyar.
Vid ett möte med politiker och ortsbor den 21/8 vågade inte politikerna svara ja eller nej trots att de har kunskap och insikt i Gottbolsfrågan även fast det är dom som kommer besluta i slutändan.
Fakta som varken politiker eller tjänstemän vet:

Sverige ratificerade den europeiska landskapskonventionen 2011. Detta innebär ett åtagande att landet förbinder sig att skydda, förvalta och planera landskapet enligt konventionens intentioner, bland annat att Sverige ska

· öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata
organisationer och hos offentliga myndigheter,

· främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt,

· utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa.

Boverket påtalar att landskapskonventionen innebär att Sverige ska tillämpa ett landskapsperspektiv i sin politik för regional utveckling, stadsplanering, kultur- och naturmiljövård m.m.

Varför är det viktigt?

Gottbol idag
Idag är Gottbolsbadet ett högst älskat utflykts- och avkopplingsområde för människor både i närområdet och en stor omnejd. Många barn har tagit sina första simtag vid Gottbol. Tack vare den unika långgrunda sandbottnen är det en av de bästa platserna för bad för familjer, och rankas mycket högt på listor över bästa badsjöarna i Sverige. På vintern kan man åka skridskor och pimpla på den snabbfrysta viken.

I hela Rudskogatrakten finns mycket arkeologiska fornlämningar. Här finns också ett rikt djurliv med många häckande fåglar (bland annat Kungsfiskaren), hök, falk, trana men också hare, rådjur, älg och viktiga pollinerande insekter. En krispig, tidig vårmorgon är det en sällsam orkester av sjungande fåglar av alla de slag som ekar över det stilla vattnet.

Gottbol i morgon
Planen är att åkermarken till vänster om vägen (om du står med sjön framför dig) ska bebyggas. Här planeras för 18 villor. Till detta kommer byggas vägar, avfallsanläggning, brunnsborrning, reningsverk och andra faciliteter som krävs för ett mindre villakvarter. En helt egen nätstation kommer byggas på åkermarken.
Risken är att tillgången till badplatsen, som den är idag, kommer försämras, möjligheterna till parkering kraftigt minskas och det som idag upplevs som en fri, unik plats, öppen för alla, kommer plötsligt bli del av ett helt nytt villaområde.
Kommer känslan av välkomnande vara lika stor som idag, när 200 bilar vill komma och parkera en varm sommardag bredvid någons trädgård?
Bilderna nedan visar förslaget med de vita husen som nybyggnationer.

Åkermark förlorad
En annan viktig aspekt är att värdefull åkermark kommer för alltid gå förlorad. I en vardag med ökade spänningar i världen är just nationell odling med möjligheter till en inhemsk matproduktionen otroligt viktig. Om vi ansvarslöst bebygger vår odlingsbara åkermark står Sverige snart inför ett mycket allvarligt läge.

Men är vi emot nyinflyttande?
Absolut inte! Vi vill gärna ha nya grannar, vänner och en ökad inflyttning till trakten. Dock vill vi att den unika atmosfären som präglar Rudskoga behålls. Det finns lediga fastigheter redan nu att köpa. Hembygdsföreningen hjälper gärna till om du söker ditt drömboende i trakten.

Hur har det blivit såhär?
Åkermarken har köpts av ett fastighetsbolag vars affärsidé är att göra villatomter av fullt brukbar jordbruksmark för att sedan sälja dom till högstbjudande.

Sprid det här så att alla kan få njuta av landsbygden i Rudskoga

Gå även in på vår Facebooksida för att få senaste uppdateringar och information om vad som händer i ärendet.

Hur den kommer att överlämnas

Vi kommer att överlämna namninsamlingen i en stor bunt med underskrifter till de bestämmande i kommunen, det är ni som skriver under som bestämmer hur tjock bunten blir :)

Rudskogavägen 146, 681 96 Kristinehamn, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2021-04-11 18:39:18 +0200

100 underskrifter nådda

2021-03-31 20:10:07 +0200

50 underskrifter nådda

2021-03-28 16:06:57 +0200

25 underskrifter nådda

2021-03-28 09:33:45 +0200

10 underskrifter nådda