Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering

Folkomröstning för stopp av vinstdrivna skolor

Folkomröstning för stopp av vinstdrivna skolor

Stoppa skolor som är vinstdrivna skolor i hela Sverige. Lyd majoriteten av svenska folket som är negativt inställda till detta.
Svenska folket, oavsett favoritparti, har inte valt detta.

Varför är det viktigt?

Skola är en otroligt viktig samhällsfunktion som ska vara fri från ekonomiska intressen för att säkerställa våra barns möjligheter oavsett kommun.
Vi, folket, har inte valt detta. Denna sakfråga är för viktig för att genomföras av minoriteten folkvalda.
Denna fråga får gång på gång Nej i undersökningar, oavsett partiröst.
Folket ska bestämma i denna folkliga fråga. Inte partimandat.


Anledningar att skriva under

  • Den transatlantiska hjärntvätten av våra unga generationer måste bromsas. Skolor ska driva av samhället och Svenska skolor som drivs av samhället är i internationell världsklass. Utförsäljningen av skolverksamheten till vinstdrivande företag som inte har elevernas bästa och landets bästa för ögonen, utan prioriterar vinster och aktieutdelningar till ägarna i första rummet, kan betraktas som klart anti-patriotiskt. Detta bör bekämpas.
  • Att profitera på barnens och ungdomarnas utbildning är sjukt!
  • För att vi kan inte leva i en värld dar majoriteten av tillgångarna bara ägs av ett fåtal. Vi har prövat detta förut och gillade inte det då är är helt ineffektivt förutom för de som får leka kejsare och hov.

Uppdateringar

2020-10-04 12:57:04 +0200

Hej alla, jag har ändrat lite i texten för att förtydliga att det gäller uttag av vinster i skolan.

2020-10-03 10:13:03 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-10-02 16:13:32 +0200

500 underskrifter nådda

2020-09-30 23:28:22 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-30 21:53:15 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-30 20:53:10 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-30 18:23:41 +0200

10 underskrifter nådda