Till: Riksdagen genom att vi hjälps åt att maila dem om detta superviktig förslag

Naturens rättigheter

Kampanjen är avslutad.

Skapa mailstom till politiker att betrakta förslaget att införa naturens rättigheter i vår svenska lagstiftning.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera naturens rättigheter enligt förslag till Sveriges grundlag och tillkännager detta för regeringen.

Artikel 26. Naturen, inklusive ekosystem och inhemska arter, ska garanteras följande rättigheter:

rätten att naturligt existera, blomstra, regenerera och utvecklas;
rätten till restaurering, återhämtning och bevarande; och
rätten att utföra sina naturliga funktioner.

Se motivering i bifogad länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/naturens-rattigheter_H7023306

Varför är det viktigt?

För att rädda jorden och bevara naturen och ekosystemen.