Till: Riksdagen genom att vi hjälps åt att maila dem om detta superviktig förslag

Naturens rättigheter

Kampanjen är avslutad.

Naturens rättigheter

Skapa mailstom till politiker att betrakta förslaget att införa naturens rättigheter i vår svenska lagstiftning.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera naturens rättigheter enligt förslag till Sveriges grundlag och tillkännager detta för regeringen.

Artikel 26. Naturen, inklusive ekosystem och inhemska arter, ska garanteras följande rättigheter:

rätten att naturligt existera, blomstra, regenerera och utvecklas;
rätten till restaurering, återhämtning och bevarande; och
rätten att utföra sina naturliga funktioner.

Se motivering i bifogad länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/naturens-rattigheter_H7023306

Varför är det viktigt?

För att rädda jorden och bevara naturen och ekosystemen.