Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länsstyrelsen Gävleborg

Nej till dispens för Vattenfall att bygga transformatorstation på Valboåsens vattentäkt

Vi protesterar mot Vattenfalls ansökan om dispens för att bygga en transformatorstation på Valboåsen. Lagen ska vara lika för alla. Rädda vårt dricksvatten!
Vi kräver att Länsstyrelsen säger NEJ till dispens för Vattenfall/Microsoft att bygga en transformatorstation vid vattentäkten Ängsberg. Risker finns att 220 000 liter olja läcker ut vid en olycka. Det skulle vara förödande för tillgången på dricksvatten i Gävle kommun. Experter vid Gästrike vatten, miljöinspektören på Livsmiljö Gävle , Gävles miljöchef, mfl alla experter säger NEJ.
Det finns andra platser där transformatorstationen kan byggas och Gävle Kommun samt Länsstyrelsen Gävleborg måste kräva andra alternativ som inte är lika miljöfarliga.
Gävle kommuns tjänstemän och Gästrike Vatten säger nej till dispens i deras remissuttalande.

Varför är det viktigt?

Valboåsen är vår enda tillgång till färskvatten för Gävle Kommuns 88.000 invånare och Ängsberg är en del av den. Läcker det ut transformatorolja i vattentäkten i Ängsberg blir den delen av täkten oanvändbar i många år framöver.
Valboåsen är också klassad som riksintresse för dricksvattenförsörjningen av Havs- och vattenmyndigheten.

Gävle, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-05-18 14:23:58 +0200

Länsstyrelsen sa nej till dispensen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/nej-till-omdiskuterad-transformatorstation?fbclid=IwAR0csDHQ76tF1rTq5Pp-VVx1vup7Jrn87EPLjEhy6Jt-HAT2Km6upzxL4H8
Denna namninsamling får vara kvar så länge, vi räknar med att Vattenfall kommer att överklaga.

2020-05-12 22:03:51 +0200

100 underskrifter nådda

2020-05-12 20:48:46 +0200

Aktion för vattnet/Valboåsen som drivs av privatpersoner fortsätter på torsdag 14/5, då även SKO-manifestation.
Vill du stödja aktionen, ställ dit ett par skor*, gärna med budskap. SKO-manifestationen pågår torsdag 14 maj kl 08.00-16.00 samt fredag 15 maj kl 8.00-16.00!
Banderoll-aktionen inklusive namninsamling pågår samtidigt på samma plats Borgmästarplan utanför Länsstyrelsen.
Över 90 namn lämnades in till Länstyrelsen under tisdagen.
*) kom ihåg att hämta dem

2020-05-12 19:42:13 +0200

50 underskrifter nådda

2020-05-12 18:55:10 +0200

25 underskrifter nådda

2020-05-12 16:41:26 +0200

10 underskrifter nådda