Hoppa till huvudinnehåll

Till: Abbe Ronsten, ordförande kollektivtrafiknämnden AB Dalatrafik: [email protected] & Erland Grundberg Förvaltningschef kollektivtrafiken: [email protected]

Protest mot Dalatrafiks indragna avgångar, linje 154

Hej Abbe & Erland,

Vi har hört av oss med våra synpunkter om de indragna bussturerna. Vi har blivit ombedda att ha förståelse för sparkrav och statistik osv. Men vi accepterar inte de indragna turerna på linje 154 (Falun-Ornäs-Borlänge) Vi kräver följande:

1. Att 154:ans indragna turer återinförs
2. Att Dalatrafiks biljettpriser sänks. Det måste löna sig att åka klimatsmart! Om fler har råd att åka kollektivt får ni fler resenärer. Med fler resenärer kan ni köra fler turer, vilket underlättar för fler att välja bussen!
3. Om inte de indragna turerna på linje 154 återinförs. Då vill vi att några turer per dag av direktbussarna mellan Falun-Borlänge skall stanna på hållplatserna Karlsvik nedre & Lilla Ornäs. Detta stopp innebär endast några extra minuters resväg för dem som ska vidare. Men det innebär att vi som bor i Ornäs har en chans att ta oss hem med buss kvällstid!

Varför är det viktigt?

För att de som bor utanför stadskärnan i Borlänge och Falun, i detta fall Ornäs skall ha möjlighet att färdas kollektivt mellan arbete/fritidsaktiviteter och hemmet på rimliga tider. De som arbetar skift/kväll ska kunna komma hem kvällstid (senare än 17.25!!), att ungdomar som ska till fritidsaktiviteter inte blir beroende av att någon kan skjutsa dem, att inte fler blir bilberoende mitt i brinnande klimatkris! Det måste löna sig att ta bussen istället för bilen!

Hur den kommer att överlämnas

Maila eller eventuellt personligen överlämna till Abbe Ronsten Ordförande Kollektivtrafiknämnden, AB Dalatrafik & Erland Grundberg Förvaltningschef kollektivtrafiken, region Dalarna.

796 90 Dalarna, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-01-24 22:44:15 +0100

100 underskrifter nådda

2024-01-02 10:04:31 +0100

50 underskrifter nådda

2023-12-21 22:18:10 +0100

25 underskrifter nådda

2023-12-21 14:20:44 +0100

10 underskrifter nådda