Hoppa till huvudinnehåll

Till: Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Rädda Aktivitetshuset i Gävle

Aktivitetshuset med alla deras inriktningar måste räddas i Gävle.

Aktivitetshuset Nygatan med filialerna hantverk och möbelrenovering på söder är viktiga insatser från kommunen till medborgare som lider av psykisk ohälsa. Där får många en aktivitet dagtid för att bryta isolering, socialisera, träna sin egen arbetsförmåga efter förutsättningar och förmåga, ta sig närmare egen försörjning eller delta i praktik på olika ställen för sin egen självkänsla.

Människor med psykisk ohälsa har alla olika förutsättningar. Aktivitetshusets aktiviteter är kanske den enda aktivitet många klarar av för att delta i samhället.

Nu har Gävle kommuns politiker beslutat att verksamheten ska stängas ner. Tjänstemännen har fått i uppdrag att bespara och stänga.

Det är kommunfullmäktige i Gävle kommun som har det yttersta ansvaret för ekonomin i Gävle. Det går att tänka om, besluta om en tilläggsbudget med nya prioriteringar.

Hjälp till att få politikerna att vakna och intressera sig i hur viktig aktivitet för människor med psykisk ohälsa är!

Namnlistan kommer att delas till alla politiker i kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och funktionsnämndens!

Varför är det viktigt?

Få Gävle kommuns politiker att intressera sig och ändra beslutet att spara in och stänga ner Aktivitetshuset!

Hur den kommer att överlämnas

Onsdag 20/3 kl. 12.00 Aktivitetshuset Nygatan.
Mailutskick med inbjudan till nämndens alla ledamöter och Välfärd Gävles högsta chef Magnus Höijer. Tv, radio och tidningar är inbjudna till samma tillfälle.

Gävle, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-17 00:21:51 +0100

500 underskrifter nådda

2024-03-03 20:16:12 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-03 13:00:56 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-02 21:46:23 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-02 15:57:22 +0100

10 underskrifter nådda