Hoppa till huvudinnehåll

Till: SL & Region Stockholm

Rädda Buss 168!

Beslutet om att lägga ned Busslinje 168 mellan Östbergahöjden och Gullmarsplan får, för väldigt många familjer boende söder om Stockholms innerstad, konsekvenser som försämrar livskvaliteten avsevärt .

Beslutet bidrar framförallt till väldigt stora problem för skolbarnen vid Östberga-, Sjövik-, Årsta-, Skanskvarn- samt vid Lindeskolan. Den sistnämnda kommer dessutom att växa markant de kommande åren, varpå resandet med Buss 168 kommer att öka markant. Många familjer kommer att "försöka" byta skola så snart som möjligt - då 168:an är det enda alternativ som finns för barnen att ta sig dit och hem.

För ca 5 600 boende i Östberga är beslutet rent utsagt förödande. Inte nog med att 168:an binder samman Östbergahöjden med Årsta, Globen och Gullmarsplan, den ger också de boende i Östberga kontakt med vårdcentraler, tandvård, livsmedelsaffärer, fritidsaktiviteter, restauranger och nöjen. Dessutom ställer sig väldigt många Östbergabor sig frågan hur de i december skall ta sig till sina arbetsplatser då närmsta T-banestation ligger 33 minuters rask promenad bort.

Varför är det viktigt?

Rädda Buss 168! Den binder samman två stadsdelar - som utan bussen totalt skulle tappa kontakten med varandra. Förmodligen den mest prisvärda integrations-reformen "ever"!

RÄDDA BUSS 168!

Östberga, Enskede-Årsta-Vantör, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-10-23 15:47:59 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-10-08 15:08:55 +0200

500 underskrifter nådda

2023-10-06 13:28:02 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-06 12:18:28 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-06 11:21:59 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-06 11:09:31 +0200

10 underskrifter nådda