Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Osby kommun

Rädda Killebergsskolan!

Förslaget om att göra om Killebergsskolan till en F-3 skola och flytta mellanstadiet till Osby saknar ordentligt underlag. Motiveringen till förslaget är att elevunderlaget sviktar och att kommunen måste spara pengar. Enligt befolkningsprognosen ligger elevantalet stabilt i framtiden, vilket inte tas med i underlaget, och man tar heller inte hänsyn till framtida inflyttning som man tänkte sig i och med investering i nya tomter i Killeberg och Loshult. I beslutsunderlaget finns ingen som helst kalkyl på vad den föreslagna omorganisation leder till för besparingar. Vi kräver därför att kommunen ser över vilka alternativa lösningar som finns för att kunna behålla mellanstadiet i Killeberg och tar fram ordentligt underlag innan ett det fattas något beslut om att lägga ner halva skolan! Och var är barnperspektivet i förslaget? Vi vet att barnen har det bra där de är, vi har frågat dem! Har ni?

Varför är det viktigt?

Killebergsskolan är idag en välfungerande skola, där både elever, personal och vårdnadshavare trivs. Skolan har den lilla skolans fördelar där alla känner alla, med den trygghet det innebär. Skolan har lägst frånvaro av alla skolor i Osby kommun. Det är viktigt att det finns valmöjlighet i kommunen, att det finns mindre skolor för dem som önskar det. Många är vi som valt att bosätta oss i Killeberg för att det finns en bra F-6 skola. Skolan är en förutsättning för att familjer ska vilja bosätta sig i Killeberg med omnejd. Försvinner del av skolan finns en stor risk att familjer lämnar bygden, och framför allt kommer inga nya flytta hit. De stora investeringar som gjorts i ny förskola och nya tomter, samt allt arbete som lagts på att planera, projektera och markbereda för ny grundskola, får ses som bortkastade skattepengar. Vad händer med Killeberg om halva skolan läggs ner?
280 72 Killeberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-09-24 21:32:22 +0200

500 underskrifter nådda

2023-09-24 12:58:44 +0200

100 underskrifter nådda

2023-09-24 12:12:59 +0200

50 underskrifter nådda

2023-09-24 11:48:21 +0200

25 underskrifter nådda

2023-09-24 11:29:19 +0200

10 underskrifter nådda