Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen, Trafikverket, Lysekils kommun

Rädda Lysekilsbanan

Rädda Lysekilsbanan

Till er som har makt att stoppa nedläggningsplanerna för Lysekilsbanan vill vi säga: GÖR DET! För klimatets skull, för ekonomins och framtidens skull, för skönhetens och inte minst för nöjes skull!
Inget färdsätt är lika effektivt, spännande och romantiskt som tåg!
Lysekilsbanan länkar samman det stora järnvägsnätet med såväl nationell som internationell sjöfart. Lysekils hamn har en stor utvecklingspotential om den matchas med effektiva transporter dvs godstrafik på räls.

Varför är det viktigt?

Järnvägen är en befintlig resurs som inte får slösas bort. I synnerhet inte nu när vi skall minska utsläppen av växthusgaser och hejda den globala uppvärmningen - OCH DET HAR VI LOVAT I PARISAVTALET!

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen överlämnas digitalt till berörda parter och resultatet kommuniceras till media i pressmeddelande.

Lysekil, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Ett krav på 100 000 ton per år är ett överkrav inför framtiden. Den vet inget något om. Att enbart hänvisa framtida tunga trpt-lösningar ut på detta trånga Stångenäs med på enbart asfalt är SYNNERLIGEN sårbart för samtliga individer och företag i regionen och intressenter i andra regioner och utomlands.
  • Vill ha flera tågförbindelser.
  • Därför att det är så roligt att åka tåg.

Uppdateringar

2021-01-17 23:20:21 +0100

500 underskrifter nådda

2021-01-15 11:04:13 +0100

Intressant debattartikel i Dalademokraten läs här: www.dalademokraten.se/artikel/debatt-miljoskadligt-att-satsa-pa-vag-istallet-for-jarnvag

2021-01-13 19:21:55 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-13 10:43:07 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-12 22:58:16 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-12 21:01:46 +0100

10 underskrifter nådda