Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson

Rädda Medeltidsmuseet!

Att flytta och i praktiken för obestämd tid stänga Medeltidsmuseet är en kulturell och historisk katastrof.
Då museets hjärta är de arkeologiska utgrävningar hela anläggningen byggts upp runt kommer en flytt innebära att museet tappar oskattbara värden och i praktiken blir en förevisning av smärre rekvisita istället för den levande historia den nu är.
Riksdagens behov av mer lokalen får inte drabba en viktig och folkbildande verksamhet med hundratusentals besökare ett normalår. Medeltidsmuseet förvaltar en viktig del av vårt kulturarv och gör en stor insats i folkbildningen av gamla och nya generationer.
Jag uppmanar därför dig, Ingvar Matsson, och tillämpliga kollegor på Riksdagsförvaltningen, att verka för att beslutet stoppas, att en utredning tillsätts om alternativa lokaler för Riksdagens behov och museet kvarstannar på sin nuvarande plats.

Varför är det viktigt?

Medeltidsmuseet förvaltar en viktig del av vårt kulturarv och gör en stor insats i folkbildningen av gamla och nya generationer.
Att flytta och i praktiken för obestämd tid stänga Medeltidsmuseet är en kulturell och historisk katastrof.
Då museets hjärta är de arkeologiska utgrävningar hela anläggningen byggts upp runt kommer en flytt innebära att museet tappar oskattbara värden och i praktiken blir en förevisning av smärre rekvisita istället för den levande historia den nu är.
Vi vill att beslutet om nedläggning stoppas och att Riksdagens får utreda andra alternativ för att lösa sin lokalbrist. Riksdagens behov av mer lokaler får inte drabba en viktig och folkbildande verksamhet med hundratusentals besökare ett normalår.

Uppdateringar

2023-10-01 22:17:35 +0200

20,000 underskrifter nådda

2023-08-18 12:56:01 +0200

10,000 underskrifter nådda

2023-08-15 11:13:37 +0200

5,000 underskrifter nådda

2023-08-13 22:55:40 +0200

Här har LG Nilsson en mycket utförlig och välskriven redogörelse för turerna kring Medeltidsmuseet https://www.facebook.com/608454122/posts/pfbid02Vtp3ppny2gDQWmQuEenAwqBLzctJSDgNZGwddCeQJ3b3jt8broWStVpEkubX7TyXl/?app=fbl

2023-08-13 21:52:09 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-08-13 17:55:16 +0200

500 underskrifter nådda

2023-08-13 12:25:48 +0200

100 underskrifter nådda

2023-08-13 11:39:48 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-13 11:19:36 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-13 10:41:43 +0200

10 underskrifter nådda

2023-08-13 09:38:12 +0200

Här finns mer information kring den påtvingade flytten:
https://medeltidsmuseet.stockholm/om-oss/medeltidsmuseet-flyttar/