Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vellinges kommunala politiker

Rädda naturum och konsthall i Falsterbo

Vi ber Vellinges kommunpolitiker att ta ställning för en fortsatt satsning på allmäntillgänglig lokal naturpedagogik och kultur, och rösta nej till det förslag som ligger uppe om omställning till kommersiell verksamhet i det som idag är Falsterbo naturum och konsthall.
https://www.natursidan.se/nyheter/naturum-falsterbo-hotas-av-stangning-efter-fyra-ar-ska-bli-spa/

Varför är det viktigt?

Rapport efter rapport visar hur värdefull naturen är för samhället, och hur illa ställt det är med den (se t.ex. http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6900/978-91-620-6917-9/). Att människor får en chans att möta sin lokala natur och ta del av dess värden - och på så sätt få en förståelse för vikten av att värna den - är helt avgörande för att vi ska lyckas vända den negativa utvecklingen, på såväl global som lokal skala. Inte minst har det ökande friluftslivet och trycket på naturområden under coronakrisen visat på det trängande behovet av information och utbildning av allmänheten när det gäller ett hållbart nyttjande av naturen. I detta spelar satsningar på naturpedagogik en oerhört viktig roll.

Sveriges alla naturum förser samhället med ett ovärderligt forum för möten med naturen, där såväl barn som vuxna kan lära sig om värdet av en rik närnatur, och om varför det är viktigt att den skyddas. På samma sätt ger lokala kulturinitiativ, som konsthallen i Falsterbo strandbad, en värdefull plats där kulturintresse och skapandeglädje kan väckas. Och det bästa är: det är öppet och tillgängligt för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Att stänga ner ett naturum och lokal konsthall till förmån för vinstdrivande verksamhet riktad mot en långt snävare målgrupp är att gå tvärt emot den hållbarhetsanda som på många håll genomsyrar svensk samhällsdiskussion idag, och att gå emot kommuninvånarnas kort- och långsiktiga intressen.

Falsterbonäset har en helt unik natur som drar till sig besökare inte bara från regionen utan även internationellt, bland annat då det är en av landets främsta fågelsträckslokaler, och världsberömt för detta. Ett naturum på just denna plats är därför högst motiverat, och har sedan starten 2016 varit ett mycket uppskattat inslag hos såväl lokalbefolkning som besökare till orten.

Vi hoppas att Vellinges kommunpolitiker i slutändan håller med om att kortsiktig ekonomisk vinst inte är mer värdefull än långtgående pedagogiska, rekreationella och naturvårdsmässiga vinster. Vi hoppas att Vellinges kommunpolitiker på så sätt vill stå upp för ett officiellt värdesättande av den högst specifika natur som Falsterbonäset erbjuder.

Läs mer:

https://vellinge.se/falsterbo-strandbad/naturum/

https://www.mynewsdesk.com/se/vellinge_kommun/pressreleases/flygande-start-foer-falsterbo-strandbad-1524621

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6407-5.pdf?fbclid=IwAR2NYXx9RBFGrdDfSI06R0K3QbU3YDpWQc5lnWCgSLLQQcTJMk9fAfrrvE8

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/natur-och-halsa/?fbclid=IwAR0-4wjmTUupAJ_lFUmyiRcDLJ4bt_pWRMlF0aXNtLg7u037VzONUhMeLLg

Uppdateringar

2020-10-02 13:03:12 +0200

5,000 underskrifter nådda

2020-09-19 15:31:43 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-09-18 23:52:55 +0200

500 underskrifter nådda

2020-09-18 18:45:31 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-18 17:50:36 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-18 17:30:26 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-18 17:04:34 +0200

10 underskrifter nådda