Hoppa till huvudinnehåll

Till: Region Västernorrland

Rädda Österåsen, livsstilsmedicinskt center!

Förstå hur viktigt Österåsen är för hela Sverige och låta personalen jobba i fred där utan ständigt hot om nedläggning.

Varför är det viktigt?

Sedan 1901 har 10 000-tals patienter på den vackert belägna Österåsen blivit friskare med hjälp av rätt kost, behandlingar och fysisk aktivitet i en fantastisk natur. Patienter från hela Sverige kommer hit på remiss eller av eget initiativ.
Här finns en kunnig, sammansatt stab av läkare, specialistsköterskor, dietist, fysioterapeut, m.fl . som med gott resultat behandlar bl.a. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar reumatiska och stressrelaterade sjukdomar. Detta avlastar sjukvården och sparar lidande. Tack vare att behandlingen bedrivs i internatform blir resultatet gott och varaktigt.
Nu vill Regionen lägga ner internatverksamheten, bedriva vården digitalt och helst sälja Österåsen till en privat aktör. Detta kommer att betyda undergången för detta fantastiska ställe!
www.osterasen.com

Sollefteå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-10-22 07:08:33 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-10-19 15:22:20 +0200

500 underskrifter nådda

2020-10-18 20:16:40 +0200

100 underskrifter nådda

2020-10-18 16:43:08 +0200

50 underskrifter nådda

2020-10-18 12:44:19 +0200

25 underskrifter nådda

2020-10-15 11:45:09 +0200

10 underskrifter nådda