Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolnämnden i Solna Kommun

Rädda Skytteholmsskolan

Vi vill att Skytteholmsskolan och Granbackaskolans mellan- och högstadium ska räddas från nedläggning.

Varför är det viktigt?

Skolorna i Solna har under högerkoalitionens styre de senaste 10 åren genomgått en drastisk försämring. 6 skolor på 10 år, men mest anmärkningsvärt 3 skolor sedan 2018, har tvingats lägga ner stora delar av sin verksamhet. När skolor stängs ned så bryts barnens möjlighet till en trygg skolgång med sina vänner, och de tvingas anpassa sig till en helt ny situation med helt andra klasskamrater och lärare, ofta utan sina vänner. För att låta Solnas elever gå i samma skola och samma klass under sin skolgång, utan att tvingas från sina vänner och från sin gemenskap, så tycker vi i SSU Solna att det är livsviktigt att man behåller Skytteholmsskolan och alla andra kommunala mellan- och högstadier i Solna.

Solna, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2021-10-19 20:13:29 +0200

10 underskrifter nådda