Till: ENSKEDE, ÅRSTA, VANTÖR-STADSDELSFÖRVALTNING

RÄDDA VALVET!

Valvet är en samlingslokal för människor med olika sorters missbruksproblematik och psykiska funktionshinder. Där de kan träffas för hjälp, stöd och råd och från där slussas vidare till sjukvård, psykiatri och andra instanser.

Valvet har under åren varit nedläggningshotat flera gånger. Vi är trötta på att bollas fram och tillbaka i ovisshet och att Stadsdelsförvaltningen inte tar till vara på den fantastiska resurs som Valvet är.

Öppna våran träfflokal Valvet igen på heltid och sluta komma en gång om året och hota med nedläggning.

Varför är det viktigt?

Vi kör en runda namninsamling till för att så många som möjligt ska få chansen att skriva under.

Läs mer om nedläggningshotet här:
https://mitti.se/nyheter/trafflokalen-valvet-nedlaggning/?omrade=bandhagenarsta

Vi är många som blir drabbade.

De besökande gästerna är patienter inom psykiatrin, beroendevården, hemlösheten.

Skulle man stänga Valvet skulle det kunna leda till oanade konsekvenser som skulle kunna ta flera år att reparera.

Bandhagen, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL