Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Tierps kommun

Rädda våra landsbydsskolor i Tierps kommun - för barnens och samhällets bästa!

Våra folkvalda politiker måste fatta ett långsiktigt beslut om att bevara och utveckla skolor i Tierps kommun.

Varför är det viktigt?

NärSam i Tierps kommun är en nybildad förening för att samla civilsamhället i Tierps kommun och kunna fungera som ett kommunbygderåd där aktuella frågor tas upp. Den första frågan handlar om skolor i hela kommunen.

Lokala utvecklingsgrupper som Hållnäs sockenråd, Utveckla Örbyhus Tobo och Mehede intresseförening fungerar som paraplyorganisationer för sina bygder: Vi ska vara en sammanhållande länk samt främja hållbar utveckling. Vi vill att våra närsamhällen ska bli allt det som de kan vara - präglade av kreativitet och framtidstro. Vi är rika på natur och kultur, företagande och föreningsliv. Ett ständigt orosmoln hos många är dock att skolan ska läggas ned, eftersom det gång på gång kommer förslag om det. Nyligen kom ett förslag till organisationsförändring i grundskolan i Tierps kommun, undertecknat kommundirektören. I den framgår tydligt att skolchefen anser att Mehede skola, Vendels skola och Hållnäs skola ”kan läggas ner” – av rent ekonomiska skäl.

För att kunna utveckla sitt närsamhälle behövs först grundläggande infrastruktur och service. Det blir svårt för invånare att orka mycket mer om man ska rädda skolan och bygga bredband (något som Vendelbor tvingats ta tag i och göra)... Det borde vara självklart att bevara och att utveckla våra skolor, inte lägga ned den. En skola är en förutsättning för att barnfamiljer ska vilja bo i området, och dessutom är skolorna mycket omtyckt av både elever och vårdnadshavare. Att kontinuerligt mötas av nedläggningshot skapar en oro som påverkar både anställda och familjer, både nuvarande och kommande.

Allt fler människor vill bo på landsbygder snarare än i storstad - Tierps kommun borde se potentialen i detta faktum och skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen! Bestäm er för att bevara och utveckla våra skolor och närsamhällen - vi behöver helhetsgrepp och långsiktighet! Vårt land, region och kommun kommer att växa befolkningsmässigt - låt oss se till att det sker på alla orter!

Landsbydsskolor är viktiga, nu och för framtiden. Skolan fungerar som en lokal knutpunkt och ett nav för hållbar samhällsutveckling.

_______________________________________________________

Här kommer några röster från föräldrar i Vendel, Hållnäs och Mehedeby när de hörde talas om förslaget att lägga ned skolorna:

- Hållnäs skola samt förskola erbjuder såväl barn som föräldrar en trygg miljö. Således är det en trygg punkt att få växa, lärande och hjälper våra elever att blomstra. Jag upplever inte att någon annan skola i kommunen skulle ge mina barn samma förutsättningar och är även en av de största anledningarna till att jag blev bofast just här.

- Det är en bra förskola och skola men politikerna måste se det och våga satsa

- Man blir bara så trött att besparingar ska gå ut över barn och glesbygd.

- Många skulle ta sina barn till andra kommuner pga av tidspress och stress, och då skulle kommunen ändå få betala till andra kommuner. Att ens tänka tanken att man måste åka 6 mil extra om dagen, eller släppa små barn på bussen själv - aldrig! Det blir större barngrupper, fler lokaler kommer behövas och lärare och assistenter, var kommer besparingen in då? Tänk till en gång till innan ni förstör något som är bra och fungerar. Satsa på skolan istället och se till att bygden finns kvar!

- We started searching for places with small schools and therefore settled in Hållnäs. Because we truly believe that this is the best way to teach young children and it also keeps teacher passionate about there craft, we have seen the other side and in isn't pretty. A lot off children get lost in this system and teachers feel like they are policing instead off teaching. Which leads to all kinds off new issues that cost money to solve, so the goal which would ultimately be to save money isn't reached.

- There are a lot off people like us around: People that have lived there whole entire life in crowed places and see the benefit of getting back to a more peaceful and quiet way of living. Reach them and get them here. Then you create a win win for both education and the Swedish economy in rural areas. Actually use these schools as an incentive, something to be proud off and cherish.

_____________________________________________________________________

HÅLLER DU MED?

Skriv under namninsamlingen för att uttrycka ditt stöd!

För att dela med dig av dina tankar och för att sprida ordet, använd hashtaggen #tillsammanstierpskommun

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas till Kommunfullmäktige på deras sammanträde den 10 november 2021.

Tierp, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2021-11-10 12:02:31 +0100

500 underskrifter nådda

2021-10-19 20:19:49 +0200

100 underskrifter nådda

2021-10-19 12:48:20 +0200

50 underskrifter nådda

2021-10-19 10:26:46 +0200

25 underskrifter nådda

2021-10-19 08:59:15 +0200

10 underskrifter nådda