Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vårdförbundet och Kommunal

Rädda våra tider!!

I november år 2003 kom EU med ett direktiv angående arbetstider som Sverige inte riktigt har följt. Efter påpekande från EU håller nu SKR (Sveriges kommuner och regioner) på att avtala arbetstiderna med Vårdförbundet och Kommunal angående våra tider. Beslutet ska börja gälla från 1 oktober 2023! Då kommer våra nuvarande arbetstider att tas bort och ersättas med andra tider. Vi kommer då inte att få ha arbetspass längre än 13 timmar och det ska vara 11 timmars vila mellan arbetspassen.

Detta påverkar många inom ambulanssjukvården i hela Sverige och även andra yrken! För att ha möjligheten kvar att arbeta längre pass så som dag, natt och dygn krävs att Kommunal och Vårdförbundet skriver ett kollektivavtal som ger rätten till varje enskild arbetsgrupp att bestämma vad som fungerar bäst för dem och för deras verksamhet.

Det finns många undantag i EU direktiven som gör detta möjligt. Det finns särskilda skäl som gäller sjukvården bla.

Men tyvärr vill inte Kommunal och Vårdförbundet lyssna på oss! De har inte fört någon dialog med oss för att lyssna på vad vi vill och vad vi mår bra av.

Inom Ambulansen i Västmanland har vi varierande arbetstider som tillgodoser de flesta familjesituationer och även den som är ensamstående eller har en partner med oregelbundna arbetstider kan jobba inom verksamheten. Det finns många medarbetare som pendlar en längre sträcka till sin station pga arbetstider. Detta vill vi värna om! Förslaget på de nya arbetstiderna kommer merparten av arbetspassen att vara mellan 11 -13 timmar eller 6,5 timmar. Ett arbetspass som börjar kl 8 och slutar kl 20, alltså 12 timmar, kommer att bli svårt för tex en ensamstående att hämta sitt barn på förskola eller på fritids.

Vi har idag ISP, individuell schemaplanering, ett s.k önskeschema där vi lägger eget schema beroende på hur livssituationen ser ut för var och en, en valmöjlighet som passar alla.

Vi i Köping har idag en treskiftsbil där tiderna som vi har att välja på är kl 8-15, kl 15-22, kl 22-08 och dessa pass går även att sätta ihop kl 8-22 eller kl 15-08 beroende på om vi vill jobba ett kort pass eller ett längre pass. Vi har ytterligare två ambulanser där vi kan välja att jobba kl 8-17 eller kl 17-08 och dessa turer går även att sätta ihop till ett dygn men då endast på helger.

Med de här tiderna får vi bra variation och möjlighet till att få ihop familjesituationer, vi får en längre vila mellan arbetspassen och det finns även möjlighet att hjälpa arbetsgivaren att täcka vakanser som tex vid sjukdom eller för att täcka olösta pass under sommaren då det alltid fattas personal. Vid en förändring till de nya arbetstiderna som Vårdförbundet och Kommunal har format ser vi en försämring för både arbetsgivare och varje enskild medarbetare. Resultatet av kortare arbetspass med 11 timmars dygnsvila kan leda till massuppsägningar och färre ambulanser för allmänheten då ambulanspersonalen inte kan eller får gå in och arbeta pga dygnsvilan.

Idag har vi en mycket kompetent och erfaren personalstyrka inom ambulanssjukvården!
En styrka som alla kan känna sig trygga med! Vid en anställning inom ambulansen får man en gedigen introduktion och ett antal konceptutbildningar och här ingår även en körutbildning i flera steg. Detta innebär att det inte går att ta in vikarier från övriga vården då man måste genomföra alla dessa steg och utöver detta ha en akut erfarenhet innan man påbörjar en anställning. Vid en massuppsägning förlorar vi kompetent och erfaren personal!

Om det inte finns ambulanspersonal, hur många ambulanser kommer att vara i drift?

Varför är det viktigt?

VI VILL HA VÅRA ARBETSPASS KVAR SOM VI SJÄLVA KÄNNER ATT VI MÅR BRA AV!
Varför ändra på något som fungerar bra? Ingen av oss klagar!

Vi är sammanlagt 38 sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som arbetar på ambulansen i Köping inom Region Västmanland.

Från och med 1 oktober 2023 träder EU direktivet i kraft och möjligheten för oss att arbeta längre än 13 timmar kommer att försvinna. Vi måste vara lediga 11 timmar, s.k dygnsvila, innan vi går på nästa arbetspass. De tider vi trivs och mår bra av idag är ohälsosamt enligt Vårdförbundet och Kommunals tolkning av EU:s direktiv.

Vi inom ambulanssjukvården delar inte denna åsikt och här nedan förklarar vi hur vi ser på saken:

Valmöjligheten till att få påverka sina arbetstider är hälsofrämjande för varje individ.
Arbetstider som man själv får påverka gör att personal trivs och då stärks arbetsinsatserna vilket i sin tur resulterar i att personal mår bra på sina arbetsplatser och kvarstannar.

• Färre medarbetare (uppsägningar) kan leda till färre ambulanser eller ambulansbrist.
Vill du att dina anhöriga ska få vänta flera timmar på en ambulans om den drabbas av en stroke eller ett hjärtstopp?

• Kommer vi överhuvudtaget att kunna få ta ut fyra veckors semester under somrarna?
Idag får vi arbeta övertid på somrarna för att täcka upp för varandra då vi inte har några vikarier.
Alla behöver sin semester för återhämtning och det är hälsofrämjande.

Denna tolkning som Kommunal och Vårdförbundet har gjort av EU:s direktiv gäller inte bara ambulanssjukvården utan den kommer även att påverka annan sjukvårdspersonal & Räddningstjänsten.

Rädda våra tider!!

Var med oss att påverka, för oss inom ambulanssjukvården i Sverige och för allmänheten!

Anna Bergman & Pernilla Elmesiöö Ambulansen Köping

Uppdateringar

2023-05-06 17:45:54 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-23 20:55:41 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-23 12:10:27 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-23 08:35:27 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-23 07:44:36 +0200

10 underskrifter nådda