Hoppa till huvudinnehåll

Till: Gunnar Strömmer Paulina Brandberg Anders Thornberg

#räddaIGORräddaliv

IGOR är ett gränsöverskridande projekt mellan polis och socialtjänst i Stockholm som på ett unikt sätt nått ut i ett både preventivt och reaktivt sätt så mäns våld mot kvinnor och barn har stoppats, mildrats och upptäckts.
Denna unika samverkan har börjat forma exakt de länkar som alla som arbetar med våld/brott i nära relation annars vet brister. I en tid då vi vet att Barnkonventionen inte efterlevs, då vi vet att denna brottstyp inte följs upp, utreds eller lagförs. Då vi vet att bristerna i det initiala arbetet skapar lidande, skada, sjukdom och i värsta fall dödade barn och kvinnor är det av yttersta vikt att IGORs unika kompetens tas till vara.
Att IGOR får bli ett fristående projekt som inte riskerar nedläggning eller nedskärningar innan brott i nära relation minskar på ett betydande sätt. Vi måste ha en nollvision! Vi måste arbeta preventivt.

Varför är det viktigt?

Du som anser att Sverige ska följa Barnkonventionen och att våld mot barn och kvinnor ska stoppas, du som tycker att varje dödat barn (Tintin, Esmeralda, Bobby) och varje dödad kvinna (Lotta, Jeanette, Somayyeh) är en för mycket, du som vill att våldet ska stoppas mycket tidigare så barn slipper bli trasiga vuxna - du ska skriva på.
Likaså du som varit i våldet och vet hur det är.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-09-06 16:06:47 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-09-05 18:01:25 +0200

500 underskrifter nådda

2023-06-18 19:27:10 +0200

100 underskrifter nådda

2023-06-18 09:33:58 +0200

50 underskrifter nådda

2023-06-17 10:50:47 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-17 07:22:06 +0200

10 underskrifter nådda