Hoppa till huvudinnehåll

Till: Åsa Regnér och Stefan Löfven

Reformera socialtjänsten!

Vi är många som under flera år har pekat på mycket allvarliga brister inom socialtjänsten. Komplexa ärenden där barn far mycket illa landar ofta hos nyutexaminerade socionomer som helt saknar nödvändig specialistkompetens.

Socialsekreterarna har dessutom själva sedan länge larmat om att situationen är ohållbar! Många av dem slutar för att de inte längre orkar.

Detta drabbar redan utsatta barn på de mest fruktansvärda sätt.

Vi kräver nu att ni tar detta akuta och allvarliga samhällsproblem på allvar och reformerar socialtjänsten.

Varför är det viktigt?

Inom BRY – Barns Rättsskydd får vi varje vecka flera mail och telefonsamtal från förtvivlade föräldrar som inte får hjälp att skydda sina utsatta barn. De historier vi hör är hårresande. De vittnar om att

• barn omhändertas på alltför vaga grunder
eller att

• orosanmälningar blir liggande på hög

• utredningstiderna blir alltför långa

• barn som berättar om misshandel, övergrepp eller hot blir inte tagna på allvar

• hjälpen uteblir och många barn tvingas bo kvar hos föräldrar som misshandlar och förgriper sig på dem

Det handlar inte om enskilda barn utan detta drabbar många!

Det är bara en tidsfråga innan vi har nya fall liknande Yara!

Ansvariga ministrar skjuter detta allvarliga samhällsproblem framför sig genom att tillsätta ytterligare utredningar. Vad finns det mer att utreda?

BRY – Barns Rättsskydd kräver att socialtjänsten reformeras. Det finns redan gott om forskning som visar på vad bristerna består av. Forskning pekar även på lösningar. Vi behöver inte uppfinna något nytt hjul.

Lyft ur barnskyddssystemet från den nuvarande socialtjänsten och skapa en barnskyddsmyndighet med specialutbildade socionomer, barnpsykologer, kuratorer, barnläkare och jurister vars uppgift är att utreda och ge skydd till barn som far illa i vårt samhälle.

Situationen är akut!

Det är så illa att det behövs en revolution – #BRYrevolution.

Vi kan inte längre bara se på medan barn efter barn offras!

Det är oerhört viktigt att var och en av oss inser att detta pågår så länge vi tillåter det.

Tillsammans kan vi förändra detta!

Jag vädjar nu till dig att du också deltar i detta viktiga förändringsarbete.

Länkar

Uppdateringar

2015-10-14 22:16:33 +0200

100 underskrifter nådda

2015-10-14 18:13:31 +0200

50 underskrifter nådda

2015-10-14 17:03:23 +0200

25 underskrifter nådda

2015-10-14 16:29:29 +0200

10 underskrifter nådda