Hoppa till huvudinnehåll

Till: Gösta Bergenheim (M), Ordförande i Hallandstrafiken, Marcus Eskdahl (S), Ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings Län

Rusta upp HNJ-banan!

Tågbanan mellan Värnamo och Halmstad hotas just nu av nedläggning. Region Halland föreslår att lägga ner banan och Region Jönköpings län verkar ha gett upp att investera i banan då regionens styre föreslår i Transport och Infrastrukturplan sluta investera i den.

Detta anser vi vara förödande för miljön och de samhällen som berör tågbanan, då det enda alternativet som kvarstår blir ännu mer användande av bil och lastbil som orsakar en mycket större mängd föroreningar och trafikfaror i vägarna och samhällen. I sin tur gör det att Trafikverket vill göra om riksvägarna 26 och 153 till bredare 2+1 vägar, vilket isolerar mindre samhällen och förstör miljön ytterligare. Allt detta gör att det blir mycket svårare för vårt samhälle att utvecklas och åstadkomma de miljömålen vi behöver för att våra barn och barnbarn ska leva ett gott liv.

Utveckla och investera i HNJ-järnvägsbanan, inte avveckla!

Varför är det viktigt?

Mindre järnväg betyder mer bilar och lastbilar genom våra byar och mer luftföroreningar. Det betyder även att viktig infrastruktur i vår landsbygd försvinner och kommer inte tillbaka. Folk flyttar tillslut till större städer, då hela samhället dör ut.

Vi vill istället att HNJ-banan ska rustas upp, byggas ut till dubbelspårig, elektrifieras, att det blir oftare och bättre turer samt att det ska vara lättare att frakta gods.

Tåget tillåter dessutom att man lättare kan ta med cykel, barnvagn eller rullstol på tåg. Att investera i järnvägen blir även en landsbygdsutveckling åtgärd, då många personer kan bo kvar och många industrier kan utvecklas och skapa nya arbetstillfällen.

Tåget är också säkrare än buss och bil. Tåget kan dessutom göra en resa mycket snabbare än buss och gör att kollektivtrafiken som helhet blir starkare. Människor utan bil och/eller körkort (barn, unga, äldre) kan pendla eller sköta olika ärenden på ett tillförlitlig och miljövänligt sätt.

Tåget är helt enkelt bättre, billigare och renare!

Hallands län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-04-22 14:27:07 +0200

100 underskrifter nådda

2022-04-22 08:22:18 +0200

50 underskrifter nådda

2022-04-20 21:20:58 +0200

25 underskrifter nådda

2022-04-20 08:46:54 +0200

10 underskrifter nådda